Čeka se glasanje: Poslanici u Parlamentu BiH obavili raspravu o svim tačkama

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH obavili su raspravu o svim tačkama dnevnog reda i nakon polučasovne pauze uslijediće glasanje.

Tokom rasprave o zahtjevu poslanika Nikole Lovrinovića, Borjane Krišto, Predraga Kožula, Darijane Filipović i Mije Matanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku, poslanik Damir Arnaut je zatražio da se usvoji zaključak da se povećanje plata odnosi na državne službenike i namještenike, a ne na izabrane zvaničnike.

Poslanici su bez diskusije apsolvirali zahtjev poslanika Mirka Šarovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku.

Bez diskusije je apsolvirana tačka dnevnog reda koja se odnosi na nastavak procedure u vezi sa Prijedlogom zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Jasmin Emrić, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Aida Baručija, Nada Mladina, Zukan Helez i Mirjana Marinković Lepić.

Bez rasprave je apsolvirana i tačka koja se odnosi na nastavak procedure u vezi sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH.

Predlagači su poslanici Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Jasmin Emrić, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Aida Baručija, Nada Mladina, Zukan Helez i Mirjana Marinković Lepić.

Niko od poslanika nije bio zainteresovan ni za diskusiju za Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH, čiji je predlagač predsjedavajući ovog doma Denis Zvizdić u prvom čitanju, koja se odnosi na sankcionisanje rušenja ugleda i vrijeđanja države.

Poslanik SDP-a Saša Magazinović je tokom rasprave o Specijalnom izvještaju o govoru mržnje u BiH, čiji je podnosilac Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH pozvao poslanike da razmisle da se održi posebna sjednica Predstavničkog doma o problemu govora mržnje.

Poslanici nisu diskutovali ni o inicijativi poslanika Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova u Savjetu ministara da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i počne proces izdavanja jedinstvenih kovid 19 sertifikata sa “kju ar” kodom, s ciljem njihovog korištenja van BiH, kao ni o njegovoj inicijativi kojom se od Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara traži da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli, radi regulisanja obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište.

Niko nije bio zainteresovan ni za diskusiju o inicijativi poslanika Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom traže da se Savjetu ministara BiH naloži da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka sa novousvojenim propisima EU.

Bez diskusije je obavljena rasprava i o zaključaku da Predstavnički dom traži od Doma naroda da Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH /VSTS/ usvoji po hitnom postupku, te da istovremeno okonča i proceduru usvajanja Zakona o javnim nabavkama.

Niko se nije javio da diskutuje ni o zaključku da Predstavnički dom obavještava Delegaciju EU u BiH da je Predstavnički dom usvojio Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u, da ih je proslijedio Domu naroda sa zahtjevom za hitno postupanje, te da traži od institucija EU da BiH odobre kandidatski status za članstvo u EU.

Ostavite komentar: