Teža povreda radne dužnosti: Policajac MUP-a Srpske dobio otkaz, nije dolazio na posao

18.03.2024. | 11:37

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske prekinulo je radni odnos sa policijskim službenikom N.D. zbog teže povrede radne dužnosti, odnosno neopravdanog odsustva sa poslova i zadataka.

Disciplinska komisija Odjeljenja za prvostepeni disciplinski postupak Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske okončala je prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog službenika N.D..

„Istom je izrečena disciplinska mjera prekid radnog odnosa zbog teže povrede radne dužnosti Neopravdano odsustvo sa poslova i zadataka Pravilnika o disciplinskom postupku“, saopšteno je iz MUP Republike Srpske.