Istraživanje “otkrilo zanimljivu istinu”: Evo zašto su ženama privlačniji namrgođeni muškarci

U istraživanju je 1.000 odraslih ljudi rangiralo date fotografije prema fizičkoj atraktivnosti. Na fotografijama su bili prikazani muškarci i žene koji su izražavali različite emocije. Rezultati su pokazali da žene najmanje privlače nasmijani, srećni muškarci, a da više preferišu one koji izgledaju ponosno i moćno ili neraspoloženo i povučeno. Suprotno tome, muškarce su više privlačile žene koje su izgledale srećno, a najmanje one koje su izgledale ponosno i samopouzdano.

Moć privlačnosti oblikovala se tokom vijekova. Teorije sugerišu da žene više privlače muškarci koji pokazuju ponos jer to podrazumijeva status i sposobnost da će uz njih biti bezbijedne i sigurne.
Takođe, neke socio-kulturne i psihološke rodne norme mogu uticati na atraktivnost. Nasmiješenost može biti povezana s nedostatkom dominacije. Nasmijana žena doživljava se kao pokorna i ranjiva. Zanimljivo je da je stidljivost bila privlačna za oba pola. Ova se emocija može da se poveže sa umirujućim ponašanjem koja stvara povjerenje u druge.
Kao što su istraživači primijetili, muškarci s osobinama makijavelizma (iskorišćavanje i manipulacija drugima te fokusiranost na vlastite interese) takođe su bili privlačniji ženama.

Ostavite komentar: