Deset ranih simptoma raka kod muškaraca

Rak je drugi najčešći uzrok smrti u svijetu. Muškarci najčešće umiru od raka pluća, a odmah…

Žene hrču jednako često i glasno kao i muškarci, ali to ne žele priznati

Novo istraživanje koje su proveli istraživači s Medicinskog centra Ben-Gurionovog Univeriteta u Izraelu pokazalo je da…