Najveći gubitnik u Hrvatskoj: Ona nije dobila nijedan glas na izborima

18.04.2024. | 09:29

Najmanji broj preferencijalnih glasova na izborima dobila je kandidatkinja s liste A-HSP Dražen Keleminec.

Zdenka Radičić nalazila se na 13. mjestu liste u sedmoj izbornoj jedinici i nije dobila niti jedan preferencijalni glas.

Minimalno bolja je bila Ruža Franjičević. Ona je bila 12. na Pernarovoj listi u šestoj izbornoj jedinici i dobila je samo jedan preferencijalni glas.

Jedan preferencijalni glas je dobio i Vlatko Balajić, 12. na listi Radničke fronte u šestoj izbornoj jedinici. U istoj izbornoj jedinici je i Ivan Ganžulić iz stranke A-HSP Dražen Keleminec. On je također dobio samo jedan glas.

Sarafina Matković, 12. na listi A-HSP-a Dražen Keleminec u petoj izbornoj jedinici, dobila je jedan glas. U šestoj izbornoj jedinici jedan glas je dobio njen kolega Ivan Ganžulić.

U devetoj izbornoj jedinici na listi Socijaldemokrata na 13. mjestu je Antonija Šmisal Matkić, koja je dobila samo jedan preferencijalni glas.

Stranka Snaga hrvatskog zajedništva (SHZ) u devetoj jedinici je imala dvoje kandidata sa samo jednim glasom: Nives Kaurloto-Vučinović i Gordanu Milin.

U desetoj izbornoj jedinici je na 11. mjestu liste SRP-a Biserka Adorić dobila jedan glas.

(Index.hr)