Milatović se oglasio: Podnio ostavku na sve funkcije u Pokretu Еvropa sad

24.02.2024. | 17:39

Zamjenik predsjednika Pokreta Еvropa sad i aktuelni predsjednik države Jakov Milatović podnio je ostavku na sve funkcije u partiji.

“Prilikom osnivanja Pokreta Еvropa sad, građanima smo obećali transparentnost u radu, racionalan i argumentovan dijalog o politikama koje su inkluzivne i održive. Istovremeno, obećali smo da će kompetencije i lični integritet predstavljati odlučujuće faktore pri zapošljavanju i napredovanju. Takođe, obećali smo drugačiju političku kulturu utemeljenu na uvažavanju različitosti i afirmisanju evropskih vrijednosti. Dosadašnji način rada je suprotan obećanom i vrijednostima koje sam imao na umu prilikom stvaranja Pokreta. Iz tog razloga dajem ostavku na sve funkcije u Pokretu”, napisao je Milatović na nalogu na mreži X.

Dodao je da je Pokret Еvropa sad bio i ostaće važan dio njega.

“Jer smo zajedno ispisivali istoriju demokratskih promjena u zemlji. Kao i do sada, isključivo vođen interesima građana, kao predsjednik Crne Gore sve svoje kapacitete usmeriću ka realizaciji ključnih državnih prioriteta”, kazao je Milatović.