Sporno Vučinićevo glasanje: Da li je prekršio Krivični zakonik ili samo skupštinski Poslovnik

Poslanici liste Za pravdu i red, Đorđe Vučinić i Nebojša Vukanović, priznali su da su pogriješili kada je Vučinić na sjednici Narodne skupštine glasao i u ime Vukanovića, te poručili da prihvataju adekvatnu sankciju.

Sudeći prema porukama koje dolaze iz vladajućih redova, Vučiniću se pokušava staviti na teret čak i krivična odgovornost.

“Kada se poslanik Vučinić usudio da glasa umjesto Vukanovića nije povreda Poslovnika nego je u najmanju ruku krivično djelo po članu 313, a u vezi člana 123 KZ Republike Srpske za koje je zaprijećena kazna od novčane do godinu dana zatvora”, smatra šef Kluba poslanika SNSD, Igor Žunić.

Pomenuti član 313 Krivičnog zakonika Srpske odnosi se na lažno predstavljanje i glasi: „Ko se u namjeri da sebi ili drugom pribavi korist ili da drugom nanese neku štetu lažno predstavlja kao službeno ili vojno lice, ili neovlašteno nosi znake službenog ili vojnog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko izvrši radnju koju je ovlašteno da izvrši samo određeno službeno lice“.

Član 123 definiše pojmove korištene u Zakoniku. Tako se pod službenim licem podrazumijeva „izabrani ili imenovani funkcioner u organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, jedinice lokalne samouprave i u drugim organima i javnim ustanovama ili službama koje vrše određene upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti vlasti koja ih je osnovala…“

Prema ovom tumačenju, Vučinić je službeno lice koje se lažno predstavilo s ciljem da sebi ili drugom pribavi korist.

Međutim, advokat Aleksandar Jokić smatra da ipak nije u pitanju krivično djelo, nego povreda Poslovnika iz člana 147. stav 2. koji propisuje baš ovu situaciju koja se desila u Narodnoj skupštini.

“U konkretnom se nije radilo o pribavljanju koristi za sebe ili drugo lice, niti je bila namjera da se drugom pričini šteta, tako da ovo postupanje ne predstavlja ovo krivično djelo. Takođe, u pitanju je radnja koju je narodni poslanik preduzeo u sklopu svoje dužnosti, tako da bi se u svakom slučaju ovdje primijenile odredbe o imunitetu narodnih poslanika iz člana 3, Zakona o imunitetu”, kaže Jokić za Srpskainfo.

Pomenuti član 147. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske kaže da „narodnog poslanika koji koristi identifikacionu karticu drugog narodnog poslanika, odnosno na drugi način zloupotrebljava elektronski sistem za glasanje, predsjednik Narodne skupštine izriče mjeru udaljenja sa sjednice, a glasanje u kojem je zloupotreba izvršena biće poništeno i odmah će se pristupiti identifikaciji i ponovnom glasanju“.

Dakle, prema slovu Poslovnika, Vučinić je odmah trebalo da bude udaljen iz sale, a glasanje za izbor potpredsedjednika NSRS iz SDS trebalo je da bude ponovljeno. Ali, to se nije desilo. Vučinić kaže daje sam, sa ostatkom opozicije, izašao iz sale, a predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ga je optužio da je učinio teško krivično djelo.

Stevandić je rekao da će ga „prijaviti nadležnim organima“.

“Ono što je iznad Poslovnika o radu Narodne skupštine jesu zakoni i Ustav Srpske. Nadležne skupštinske komisije sagledaće koji su zakoni i članovi Ustava Republike Srpske prekršeni ovakvim postupkom Vučinića, a kao predsjednik Narodne skupštine dužan sam da reagujem. Drago mi je ako se Vučinić izvinio i sigurno je da nisam za neku drakonsku kaznu”, rekao je novinarima Stevandić.

Ostavite komentar: