Šest na rukovodećim pozicijama: U organima i institucijama FBiH zaposleno 97 Srba

U organima i institucijama na nivou Federacije BiH na kraju septembra prošle godine bilo je zaposleno 3.806 lica od kojih je 97 ili 2,55 odsto Srba, navodi se u Specijalnom izvještaju Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH.

U izvještaju se ističe da je od ukupnog broja zaposlenih Srba u organima i institucijama u FBiH, njih šest na rukovodećem položaju, kao i da strukturu zaposlenih instituciji Ombudsmana nisu dostavili Vlada FBiH, njena Kancelarija za zakonodavstvo, te federalno Ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta, kao i federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

U institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Kantona Sarajevo ukupno je zaposleno 796 lica, od kojih je 15 ili 1,88 odsto Srba, od kojih su tri na rukovodećim pozicijama.

U izvještaju se navodi da strukturu zaposlenih u sarajevskom kantonu nisu dostavili Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprava za stambena pitanja, Uprava za šumarstvo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona, te Kantonalno pravobranilaštvo.

Od 281 zaposlenog lica u institucijama Zapadnohercegovačkog kantona, nema nijednog zaposlenog Srbina, odnosno svi zaposleni su Hrvati, dok tražene podatke o strukturi zaposlenih nisu dostavili Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine, Ministarstvo boraca, te Kantonalni arhiv i Zavod za javno zdravstvo. U institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima u Bosansko-podrinjskom kantonu ukupno je zaposleno 173 lica, od kojih su četiri (dva na rukovodećem mjestu) ili 2,31 odsto srpske nacionalnosti.

U institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zaposleno je 373 osobe, od kojih je 15 Srba (jedan na rukovodećoj poziciji) ili 4,02 odsto. Ombudsmani navode da u ovom kantonu strukturu zaposlenih nisu dostavili Skupština, te Ministarstvo finansija i Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

U institucijama Livanjskog kantona ukupno je zaposleno 169 lica, od kojih je osam (jedan na rukovodećem mjestu) ili 4,7 odsto Srba, a strukturu zaposlenih nisu dostavili Ministarstvo privrede, Ministarstvo građenja, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoline, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te Služba za odnose s javnošću.

U institucijama Posavskog kantona zaposlen je jedan Srbin, što predstavlja 0,6 odsto od 155 lica, koliko ih je ukupno zaposleno, dok Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo boraca, Kancelarija za zakonodavstvo i Kantonalna uprave civilne zaštite nisu dostavili strukturu zaposlenih.

Od 375 lica zaposlenih u institucijama Srednjobosanskog kantona, njih osam ili 2,13 odsto su Srbi, a od ukupnog broja zaposlenih Srba, jedna pozicija je rukovodeća, dok strukturu zaposlenih jedino nije dostavila Služba za zajedničke poslove. U institucijama i organizacijama Tuzlanskog kantona zaposleno je 349 lica, od kojih je 10 ili 2,87 odsto Srba, a od njih 10, pola je na rukovodećim pozicijama.

U izvještaju Ombusmana ističu da strukturu zaposlenih u ovom kantonu nisu dostavili Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo privrede, Zavod za pružanje pravne pomoći, Zavod za prostorno planiranje i urbanizam, te Direkcija robnih rezervi i Komisija za koncesije.

Od 181 lica zaposlenog u Unsko-sanskom kantonu, njih pet ili 2,76 odsto je Srba, a od ukupnog broja Srba, dva su na rukovodećim mjestima. Strukturu zaposlenih nisu dostavili Skupština, Ministarstvo finansija, te Ministarstvo za pitanje boraca. U institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Zeničko-dobojskog kantona zaposleno je 479 lica, od kojih je 16 ili 3,34 odsto Srba, a od njih 16, četiri su na rukovodećim položajima.

Podatke o strukturi zaposlenih nisu dostavili Zavod za urbanizam i prostorno uređenje i Veterinarski zavod. Radno-pravni status državnih službenika u organima državne uprave u FBiH uređen je Zakonom o državnoj službi Federacije BiH, a članom dva Zakona propisana je proporcionalna zastupljenost.

U ovom članu se navodi da “u organima državne službe Federacije, Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi, zajedno sa ostalima i građani BiH biće proporcionalno zastupljeni”.

“Kao ustavni princip takva proporcionalna zastupljenost baziraće se na popisu stanovništva iz 1991. godine dok se Aneks sedam u potpunosti ne sprovede. Vlada FBiH i vlade kantona nadziru zastupljenost državnih službenika u organima državne službe”, dodaje se u tom članu.

Ostavite komentar: