Samo jedan dobio negativnu ocjenu: Službenici u institucijama BiH “naročito uspješni”

Ukupna prosječna ocjena službenika u institucijama BiH je “naročito uspješan”, a takvu ocjenu dobila su njih 1.324, dok je samo jedan negativno ocijenjen, navodi se u izvještaju Agencije za državnu službu BiH za period od jula do decembra prošle godine o kojem je danas upoznat Savjet ministara.

Rad 310 službenika ocijenjen je kao “uspješan”, dok ih je 10 dobilo ocjenu “zadovoljava”. Izvještaj obuhvata 56 institucija koje su završile proces ocjenjivanja, a ukupno je ocijenjeno 1.645 službenika, dok je 240 neocijenjeno.

Savjet ministara na današnjoj sjednici, u drugom krugu glasanja sa četiri glasa za i šest protiv, nije donio Pravilnik o evidenciji naučnog i poslovnog iseljeništva i istaknutih pojedinaca u iseljeništvu iz BiH. Na isti način nije usvojena ni informacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice pod nazivom “Uloga i potencijal iseljeništva iz BiH u razvoju turizma u BiH”.

U drugom krugu glasanja nije postignuta saglasnost u vezi sa informacijom o organizovanim susretima sa iseljeništvom iz BiH i saradnji sa diplomatsko-konzularnom mrežom u svijetu u kontekstu razvijanja odnosa sa iseljeništvom.

Uz četiri glasa za i šest protiv u drugom krugu glasanja nije postignut konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o usvajanju pravila za prenos znanja, vještina i iskustava iz iseljeništva u institucije i javne ustanove u BiH.

Savjet ministara sa pet glasova za i pet protiv nije usvojio informaciju o preduzetim mjerama s ciljem aktiviranja zaštitnih klauzula sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja EU, koju je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa dopunilo nakon tehničkog sastanka sa delegacijom Evropske komisije održanog 15. aprila.

Savjet ministara će se izjasniti o ovoj informaciji u drugom krugu glasanja.

Savjet ministara će dostaviti Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) BiH informacije i dokumentaciju o preduzetim mjerama i aktivnostima u vezi sa pandemijom virusa korona (kovid 19) u BiH, uključujući i preduzete mjere osiguranja i nabavke vakcina potrebnih za imunizaciju stanovništva.

Sipa je, postupajući po zahtjevu Tužilaštva BiH, nakon prijave grupe građana, zatražila od Savjeta ministara određenu dokumentaciju o nabavci vakcina, počevši od 18. septembra 2020. godine.

Ministarstvo civilnih poslova u saradnji sa institucijama koje su učestvovale u postupku osiguranja i nabavke vakcina potrebnih za imunizaciju stanovništva BiH protiv virusa korona pripremiti i Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara dostaviti informaciju sa svim relevantnim dokumentima.

Ostavite komentar: