Poziv! Prijava za podsticaje za povećanje plata radnicima do 29. avgusta

Privredni subjekti, koji su svojim radnicima povećali platu od početka ove godine, mogu do 29. avgusta da apliciraju za podsticaje.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske osmi put za redom provodi postupak dodjele podsticaja za povećanje plata radnika.

Za osmi obračunski period, januar-jun 2023. godine, zaključno sa 15. avgustom 2023. godine putem aplikacije zaprimljeno je 350 zahtjeva, te iz Ministarstva pozovaju sve privredne subjekte da apliciraju do 29. avgusta 2023. godine ukoliko su svojim radnicima povećali platu u periodu januar-jun 2023. godine u odnosu na period početne plate, decembar 2022. godine. Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec početnog iznosa plate, odnosno najkasnije 1. decembra 2022. godine.

„Naime, za obračunski period januar-jun 2023. godine, za mjesec početne plate primjenjivaće se iznos plate isplaćen za decembar 2022. godine. Prema zakonskom rješenju, u slučaju da je radniku za mjesec početnog iznosa plate isplaćena plata niža od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, pri obračunu iznosa podsticaja uzimaće se trenutno važeća najniža bruto plata u iznosu od 1016,39 КM (neto plata 700 КM)“, pojašnjavaju u Ministartsvu.

Zahtjev se podnosi putem aplikacija „e podsticaj“ koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a koja je aktivna od 1. jula do 29. avgusta 2023. godine kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, privredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu privrede i preduzetništva u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dodjeljuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar – kodom.

Za sedam obračunskih perioda, od jula 2019. godine do decembra 2022. godine, odobrena su sredstva podsticaja za povećanje plata radnika u ukupnom iznosu od 53.625.978,04 КM. U navedenom periodu podneseno je ukupno 4.289 zahtjeva za podsticaj za povećanje plata, a odobrena su 3.946 zahtjeva ili 92% od ukupno podnesenih zahtjeva. Кorisnici podsticaja bila su 1.334 različita privredna subjekta koji su povećali plate za 50.546 radnika.

„Osnovni cilj dodjele sredstava podsticaja je poboljšanje položaja radnika, u smislu utvrđivanja viših novčanih naknada po osnovu plata i vremenski duže održavanje uvećane plate radnika, te otklanjanje sive zone u oblasti isplate plata radnika i prevođenje cjelokupnog novčanog iznosa koji radnik dobije od privrednog subjekta u legalne tokove. Ovom mjerom nastavlja se kontinuitet u aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije i samim tim poboljšanju položaja radnika i nezaposlenih lica, kao i unapređivanju poslovnog okruženja“, kažu u nadležnom Ministarstvu.

Još jednom podsjećaju privredne subjekte da je kranji rok za podnešenje zahtjeva elektronskim i pisanim putem do 29. avgusta 2023. godine, te ih pozivaju da zahtjeve dostave u propisanom roku.

Ostavite komentar: