Majkićeva upozorava: Izvještaja o stanju bezbjednosti nema od 2016. godine

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić upozorila je danas da je parlament 2017. godine zadnji put razmatrao izvještaj o stanju bezbjednosti i to za 2016. godinu.

Prema njenim riječima, to pokazuje da parlamentarne komisije za odbranu i nadzor nad Obavještajno-bezbjednosnom agencijom ne rade kako treba i da svi treba da se zamisle nad tim.

Majkićeva je ministru bezbjednosti u Savjetu ministara Selmi Cikotiću postavila pitanje zašto od 2016. godine Parlamentarnoj skupštini BiH nisu dostavljene informacije o stanju bezbjednosti u BiH.

“Nezamislivo je bilo da jedna godina prođe, a da za prethodnu godinu Ministarstvo bezbjednosti ne podnese informaciju o stanju bezbjednosti u BiH”, ukazala je Majkićeva.

Ona je konstatovala da, s obzirom na to, ne čudi što je migrantska kriza u BiH u fazi u kojoj jeste.

Majkićeva je od Cikotića zatražila i odgovor na pitanje zašto još nije formirana zajednička kontakt tačka za saradnju sa Evropolom.

Odgovarajući na postavljena pitanja, Cikotić je rekao da je nakon njegovog stupanja na dužnost Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara pristupilo izradi informacija o stanju bezbjednosti u BiH za 2018. i 2019. godinu.

Prema Cikotićevim riječima, ove informacije su 18. decembra dostavljene Savjetu ministara, nakon čega je Generalni sekretarijat Savjeta ministara zatražio dopunu materijala i mišljenje Kancelarije za zakonodavstvo.

“Čim mišljenje bude dostavljeno, informacije idu Savjetu ministara na razmatranje i usvajanje, nakon čega će biti dostavljene Parlamentarnoj skupštini”, rekao je Cikotić.

On je rekao da je sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem dogovorio mehanizam direktnog dostavljanja informacija potrebnih za informacije o bezbjednosti koje sačinjava Ministarstvo bezbjednosti.

Kada je riječ o kontakt tački BiH sa Evropolom, Cikotić je naveo da je to pitanje riješeno u smislu dosljedne primjene dokumenta koje je BiH u decembru potisala sa Evropolom.

Komentarišući dobijene odgovore, Majkićeva je konstatovala da je njeno pitanje bilo kada će početi preseljenje kontakt tačke sa Evropolom na lokaciju Trg BiH jedan.

Ona je nazavala apsurdnim to što je informacija o bezbjednosti upućena na davanje mišljenja Kancelariji za zakonodavstvo.

Odgovarajući hrvatskom delegatu Marini Pendeš na pitanja u vezi sa migrantskom krizom u BiH, Cikotić je rekao da je Savjet ministara 16. decembra usvojio informaciju Ministarstva bezbjednosti sa planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom.

Prema njegovim riječima, informacija sadrži sedam prioriteta i za njeno sprovođenje predviđeno je 215 miliona KM, od kojih dva miliona iz budžeta, 190 iz donacija i ostatak kao kombinacija budžeta i donacija.

Među prioritetima su, između ostalog, jačanje Granične policije BiH u svrhu bolje kontrole granice s ciljem sprečavanja ilegalnih migracija, novi prihvatni centri za migrante, vraćanje migranata u matične zemlje, kao i jačanje kapaciteta za azil.

Cikotić je rekao da je Granična policija s ciljem sprečavanja ilegalnih prelazaka granice ostvarila dobru saradnju sa nadležnim institucijama Crne Gore i Srbije, te da je predviđeno kadrovsko i materijalno jačanje Granične policije BiH.

On je podsjetio delegate da su na osnovu odluke Predsjedništva BiH 4. novembra BiH i Pakistan potpisali sporazum o readmisiji i dodao da će delegati taj sporazum dobiti kada dođe na ratifikaciju.

Komentarišući dobijeni odgovor, Pendeševa je konstatovala da Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara i resorni ministar Bisera Turković ne rade dobro jer taj sporazum još nije dostavljen parlamentu.

Ostavite komentar: