Karan o Ustavnom sudu BiH: Najjače oružje bošnjačkih unitarista i američke i engleske politike

22.03.2024. | 14:36

Profesor ustavnog prava Siniša Karan istakao je da početni i završni smrtni udarac ovoj nesretnoj državi koja se zove BiH daje upravo onaj ko jedini i vrhovno treba da ga štiti, a to je Ustavni sud.

“Ustavni sud BiH je posljednji, najjači mehanizam i oružje svih unitarista i predstavnika politike dominacije samo jednog naroda! Ta institucija, ako se i može nazvati institucijom, nanijela je veće zlo BiH, čak više i od svih onih stranaca i ‘međunarodnih’ koji su nam ovdje decenijama zagorčavali život”, naglasio je Karan u izjavi za Srnu.

Reagujući na prijedlog Venecijanske komisije da se pravilima Ustavnog suda mijenjaju odredbe o kvorumu i o većini potrebnoj za odlučivanje, te koracima koje može preduzeti ovaj sud, među kojima su najbitniji produženje mandata sudija nakon što napune 70 godina i promjene u načinu glasanja na plenarnoj sjednici i u Velikom vijeću Suda, a što je odmah podržao njemački državljanin u BiH Kristijan Šmit, Karan je ukazao da je uređivanje pravilnikom ustavne, za jednu zemlju najvažnije, materije – apsurd nad apsurdima.

“Ovo je najdrastičnije kršenje ustavnog uređenja i ustavne strukture od Ustavnog suda, i do sad nije viđen na zemaljskoj kugli. Ustavne norme su jasne kao suza, a oni su opet preglasavanjem izašli iz okvira ženevskih i njujorških principa i stvaraju jednonacionalnu unitarnu državu”, rekao je Karan ističući da je jasno da samo tome i služe i ničemu drugom.

Profesor ustavnog prava je naglasio da je najdrastičniji dokaz svemu tome taj da se neko ko je niko i ništa, onaj nesretni Kristijan Šmit, prvi odazvao da podrži takvo djelovanje Ustavnog suda.

“Mada je više izlišno ponavljati, ali opet ću reći da je samo postojanje visokih predstavnika neviđen oblik tutorstva i protektorata u 21. vijeku, čemu svesrdno pomaže Ustavni sud BiH sa troje stranih sudija.

Sprovođenje civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma odavno je postignuto, a prisustvo i aktivnosti Kancelarije visokog predstavnika već dugi niz godina predstavljaju ozbiljan teret napretku BiH i nespojivi su sa pojmom Ustava BiH, te predstavljaju prepreku na njenom putu ka evropskim integracijama”, dodao je Karan.

On je ukazao da je Ustavni sud BiH postao otuđeni centar (sve)moći, vlast nad vlastima, sudokratija, organ samovolje, ekspozitura velikobošnjačke majorističke politike, rušitelj dejtonskih, dogovorenih principa, rušitelj Ustava BiH, predvodnik eliminacije pronađenog okvira zajedničkog života u multietničkoj konfederalno-federalnoj novonastaloj državnoj zajednici.

“Nestvarno i potpuno nelogično, ali u BiH realnost je Ustavni sud, u kojem sjede sudije stranci, i koji se ponaša kao posebna, četvrta nadržavna vlast u BiH, koja nikome ne odgovara, već samo sebi. Najjače oružje unitarista, najjače oružje bošnjačke politike, najjače oružje američke i engleske politike danas se zove Ustavni sud BiH”, zaključio je Karan.