Glasanje u parlamentu Srpske! Po hitnom postupku usvojen drugi rebalans budžeta

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku drugi rebalans budžeta Srpske za ovu godinu čija ukupna planirana sredstva iznose 3,636 milijardi KM i uvećana su za 23 miliona KM, odnosno 0,6 odsto u odnosu na prvi rebalans.

Ukupna budžetska sredstva, osim poreskih i neporeskih prihoda, uključuju i primitke od 833,8 miliona KM, a odnose se na primitke za nefinansijsku imovinu, primitke od finansijske imovine, od zaduživanja i na ostale primitke.

Prijedlogom drugog rebalansa budžeta planiran je budžetski deficit od 394 miliona KM. Od 67 prisutnih poslanika, za usvajanje drugog rebalansa budžeta Srpske glasalo je 47, protiv je bilo 17, dok su dva poslanika bila uzdržana. Poslanici su po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Srpske za ovu godinu, čime će biti obezbijeđeno izvršenje drugog rebalansa budžeta i ispoštovane planirane obaveze.

Skupština je usvojila izvještaj o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila, jer je utvrđeno da za tako nešto postoje razlozi zbog pojave virusa korona i proglašenja pandemije. Poslanici su po hitnom postupku usvojili Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama kojima je propisano smanjenje parafiskalnih nameta i opterećenja privrede Republike Srpske.

Po hitnom postupku je usvojen i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim je propisano da se imovina stečena nasljeđem i poklonom oslobađa poreza na dohodak od kapitalnog dobitka.

Skupština je usvojila i Zakon o faktoringu kojim se uređuje ova oblast i koji će da doprinese povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata, kao i pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija. Poslanici su usvojili Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi kojim su propisani uslovi i način sticanja ovog statusa, prava i obaveze, vođenje evidencije, obezbjeđivanje sredstava i druga pitanja značajna za ovu kategoriju.

Usvojeni su i izvještaji po osnovu Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj – Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2019. godinu i Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za 2019. godinu.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je 13. redovnu sjednicu parlamenta.

Ostavite komentar: