Generalu narušeno zdravlje: U Hagu opet odbijen zahtjev branilaca za hospitalizaciju Ratka Mladića

Žalbeno vijeće Mehanizma za krivične sudove u Hagu ponovo je danas odbilo zahtjev za hospitalizaciju nekadašnjeg komadanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, koji su podnijeli njegovi advokati.

Ova odluka je donesena većinom glasova petočlanog vijeća, sa suprotnim mišljenjem sudije Priske Njambe, koja predsjedava vijećem, saopšteno je danas iz Haga.

U odluci se podsjeća da je u posljednje vrijeme Žalbeno vijeće već odbilo nekoliko zahtjeva odbrane za hospitalizaciju Mladića, pa je apelovalo na branioce da se uzdrže od podnošenja istih zahtjeva.

“Uzimajući u obzir zahtjev za preispitivanje ranije odbijajuće odluke, kojim se ponovo zahtjeva od Žalbenog vijeća da interveniše u stvarima strogo povezanim sa upravljanjem Mladićevom medicinskom njegom, Žalbeno veće smatra da je zahtjev neozbiljan i predstavlja zloupotrebu postupka”, navodi se pored ostalog u odluci.

Mladić se nalazi u pritvoru u Ševeningenu od hapšenja 2011. godine i boluje od više bolesti.

Prošle sedmice pred Žalbenim mehaniznom održana je rasprava po žalbama na prvostepenu presudu, kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u BIH.

Tom prilikom jedan od njegovih branilaca Dragan Ivetić je više puta upozorio vijeće da Mladić zbog narušenog zdravlja nije procesno sposoban da prati suđenje, pa je tražio da se obavi vještačenje njegove procesne sposobnosti i zakaže nova rasprava.

Ostavite komentar: