“Državni udar i atak na Srpsku”: Cvijanovićeva o odluci Ustavnog suda o vlasništvu nad šumama

Odluka Ustavnog Suda BiH kojom se Republici Srpskoj pokušava osporiti vlasništvo nad šumama predstavlja državni udar i još jedan antidejtonski atak na Srpsku i njene ustavom definisane nadležnosti.

Navodi se u reagovanju predsjednika Republike Srpske, Željke Cvijanović, na odluku Ustavnog suda BiH o Zakonu o šumama RS.

“Neustavni pokušaj postepene centralizacije BiH, i to od strane institucije za koju bi Dejtonski Ustav, trebao da bude svetinja, nepovratno urušava kako povjerenje među narodima u BiH, tako i same temelje na kojima ona počiva”,  navodi u saopštenju.

O kakvoj uređenoj pravnoj državi možemo govoriti ako institucija koja je zadužena za zaštitu ustavnosti u kontinuitetu krši ovaj princip na kojem počivaju sve savremene i uređene zemlje svijeta, pita Cvijanovićeva.

“Poštujući ustavni poredak BiH, kao i njen najviši pravni akt, Republika Srpska je dužna da odgovarajućim odlukama svojih institucija zaštiti svoju imovinu i vrati stvari u ustavne okvire, popravljajući štetu koju su neustavnim djelovanjem ili odlukama nanijeli visoki predstavnici ili Ustavni sud BiH”, zaključuje predsjednica Cvijanović

Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama Republike Srpske, utvrdio da osporene odredbe citiranog zakona, u dijelu koji glasi „u vlasništvu Republike“, nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Naime, prema mišljenju Ustavnog suda, pitanja koja se odnose na utvrđivanje vlasničkog statusa državne imovine, kao i nadležnost u vezi s tim između državnih i entitetskih organa trebaju se regulirati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou jer su ta pitanja, prema relevantnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, u isključivoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine.

Ostavite komentar: