Branioci Ratka Mladića ne mogu na raspravu sutra i u srijedu

Advokat Branko Lukić i pravni savjetnik Boris Zorko iz tima odbrane generalna Ratka Mladića obavijestili su Apelaciono vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da nisu u mogućnosti da prisustvuju lično niti putem video veze događajima zakazanim za sutra i srijedu, 26. avgust, kada bi trebalo da bude održana rasprava o žalbama na prvostepenu presudu Mladiću.

U obavještenju koje je dostavljeno Apelacionom vijeću navodi se da Lukić i Zorko ne mogu da učestvuju zbog “nerješivih konflikata” u vezi sa sredstvima za učešće i domaćim etičkim kodeksom, te usljed aktuelne zdravstvene krize tokom globalne pandemije.

U obavještenju se navodi da odbrana ima u vidu sadašnji nedostatak svrsishodne komunikacije, nedostatak instrukcija od podnosioca žalbe, kao i odbijanje većine u Apelacionom vijeću da preispita procedure uprkos mišljenjima medicinskih profesionalaca.

Odbrana navodi da bi svaki pristanak na sadašnji raspored bio protivan pravima klijenta i doveo bi do nezadovoljenja pravde, te da bi putovanje bez karantina bilo protivno medicinskim instrukcijama, neodgovorno i potencijalno štetno po klijenta usljed njegovog mogućeg izlaganja kovidu 19.

Sin generala Mladića, Darko Mladić, rekao je nedavno da odbrana očekuje da Haški tribunal prolongira iznošenje usmene žalbe odbrane na prvostepenu presudu zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Ostavite komentar: