Bez Rusije: PIK pozvao predstavnike iz Srpske da se vrate u institucije na državnom nivou

Politički direktori Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira (PIK) pozvali su danas sve izabrane i imenovane predstavnike iz Republike Srpske da se vrate u institucije na državnom nivou.

Kako se navodi u komnikeu Upravnog odbora PIK-a “predstavnici Republike Srpske pozvani su da se bez daljeg odlaganja angažuju na reformama koje su neophodne za napredak Bosne i Hercegovine, između ostalog i na njenom evroatlantskom putu”.

Naime, politički direktori Upravnog odbora PIK-a, sastali su se 7. i 8. decembra 2021. godine kako bi razmotrili stanje provedbe Opšeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja osnov za stabilnu, bezbijednu i prosperitetnu BiH.

Predstavnici Ruske Federacije nisu učestvovali na sastanku političkih direktora.

UO PIK-a podsjetio je sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opšti okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika.

“Upravni odbor još jednom je potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suvjerene države, koja se sastoji od dva entiteta”, navedeno je u komnikeu.

Upravni odbor je ponovio da “entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH”.

Upravni odbor je, kako se navodi u saopštenju, podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Opšteg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi.

“Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno”, navodi se u saopštenju.

Upravni odbor je podvukao da “međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Opšteg okvirnog sporazuma za mir”.

Naglasio je potrebu za punom implementacijom programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika.

Kako je saopšteno, UO PIK-a “osuđuje radnje koje je preduzela vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, a koje ozbiljno podrivaju dejtonski okvir i narušavaju stabilnost u BiH i regiji”.

“Vlasti u Republici Srpskoj najavile su i mjere koje bi – ukoliko bi se provele – značile poništavanje 26 godina reformi u provođenju mira, koje su važne i za proces priključivanja EU. UO PIK-a upozorava da usvajanje Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavlja kršenje kako Aneksa 4 tako i Aneksa 10 Opšteg okvirnog sporazuma za mir”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje “usvajanjem Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ne samo da se krši Aneks 4, onemogućava efikasan odgovor na pandemiju kovida-19 nego se takođe BiH još više udaljava od usklađenosti sa standardima EU, među kojima je i postojanje jedinstvenog ekonomskog prostora”.

“U vezi sa najavom mjera jednostranog povlačenja Republike Srpske iz sporazuma o prenosu nadležnosti na državu, između ostalog u oblastima odbrane, indirektnog oporezivanja i pravosuđa, Upravni odbor PIK-a naglašava da ne može biti jednostranog povlačenja iz sporazuma o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu”, stoji u saoptenju.

Upravni odbor PIK-a, kako se navodi dijeli zabrinutost koju su izrazili MMF i Svjetska banka o ozbiljnim posljedicama koje takvi potezi imaju po budžete organa vlasti, pristup sredstvima, te međunarodne projekte pomoći. Potezi koje preduzima bilo koja strana, a kojima se ugrožava Opšti okvirni sporazum za mir, imaće posljedice.

“U svjetlu tih dešavanja, Upravni odbor PIK-a ponovio je svoju punu podršku i opredijeljenost za blisku saradnju sa visokim predstavnikom u vršenju njegovog značajnog mandata kao i za njegove izvršne ovlasti, te pozdravio njegov angažman sa političkim liderima Bosne i Hercegovine na ispunjavanju programa 5+2, uključujući i formiranje radne grupe za državnu i vojnu imovinu”, navodi se u saopštenju.

Upravni odbor PIK-a ponovio je da svako ugrožavanje državnih institucija, ili pak pokušaji narušavanja funkcionalnosti tih institucija, utiču na stabilnost BiH, kao i njenih entiteta i Distrikta Brčko.

Upravni odbor PIK-a poziva sve lidere da grade atmosferu međusobnog povjerenja te da se uključe u dijalog, između ostalog i “tako što će odmah prestati sa retorikom podjela i eskalacija te destabilizujućim političkim aktivnostima ili odlukama, što izaziva uznemirenost među građanima i podriva mir i stabilnost u zemlji i u cijeloj regiji”.

Upravni odbor PIK-a pozvao sve izabrane i imenovane predstavnike iz Republike Srpske da se vrate u institucije na državnom nivou bez daljeg odlaganja i angažuju na reformama koje su neophodne za napredak Bosne i Hercegovine, između ostalog i na njenom evroatlantskom putu.

Upravni odbor PIK-a takođe je pozvao “sve političke lidere da iskorijene korupciju koja ozbiljno ugrožava institucije, sprečava razvoj i podstiče odlazak ljudi iz BiH, posebno mladih”.

“Ne smije se dopustiti da još jedan izborni ciklus prođe bez jačanja integriteta i poštenijeg izbornog procesa, te bez davanja jednakih prilika svim građanima da se kandiduju za najviše funkcije u ovoj zemlji”, saopšteno je nakon sastanka političkih direktora UO PIK.

Upravni odbor PIK-a je izrazio svoju punu podršku naporima koji se odvijaju u vezi s ustavnom i izbornom reformom.

Upravni odbor PIK-a pozvao je stranke iz Federacije BiH da vrate povjerenje, otklone nefunkcionalnosti i u potpunosti provedu rezultate izbora iz 2018. godine.

Upravni odbor PIK-a održat će sljedeći redovni sastanak 7. i 8. juna 2022. godine.

Ostavite komentar: