Nezakonito betoniranje u Bihaću: Zaustavljena devastacija obala Une

Nakon što je Eko akcija upozorila na nezakonito betoniranje obala Une u Bihaću, Služba za inspekcijske poslove u ovom gradu naredila je obustavu daljnjih radova, a gradilište u naselju Pritoka je zatvoreno.

“Ovo je još jedno u nizu brojnih kršenja Zakona o vodama FBiH, koja se skoro svakodnevno dešavaju na područjima opština Bihać i Bosanska Krupa. Prema Zakonu o vodama FBiH, u području vodnog dobra – pojasu širine 15 metara od obale Une, ne smije biti gradnje”, upozorili su iz Eko akcije.

“Nakon prijave građevinskog zahvata betoniranja obale rijeke Une u bihaćkom naselju Pritoka, Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća izašla je na teren i utvrdila da se radi o nelegalnom i nezakonitom zahvatu bez pribavljenih akata za građenje”, konstatovali su iz Opštine.

Kako su objasnili, sačinjen je službeni zapisnik, vlasniku zemljišta naložena je obustava daljih radova i postavljena inspekcijska traka, čime se gradilište smatra zatvorenim.

Zamolili su sve građane i ekološke organizacije da nadležnoj Službi za inspekcijske poslove prijave svaki slučaj potencijalne nelegalne gradnje, a naročito devastacije obala Une.

Ostavite komentar: