Više od 289.000 ljudi ima posao: Rekordan broj zaposlenih u Srpskoj

Ukupan broj zaposlenih u Republici Srpskoj na dan 30. septembar ove godine iznosio je 289.098 lica i najveći je do sada, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Broj zaposlenih lica u Srpskoj na dan 30. septembar veći je za 2,3 odsto nego u istom periodu prošle godine, a u tom uporednom periodu zabilježen je rast broja zaposlenih u 14 od 19 područja djelatnosti.

Od ukupnog broja zaposlenih, 244.970 lica zaposleno je u poslovnim subjektima, a 44.128 zaposlenih se odnosi na preduzetnike i zaposlene kod preduzetnika.

Prema obliku svojine, 83.033 zaposlena su u subjektima u državnoj svojini, 175.662 u privatnoj svojini, 329 u zadružnoj, a 30.074 lica su zaposlena u subjektima u mješovitoj svojini.

Od ukupnog broja zaposlenih, 135.007 su žene.

U septembru ove godine, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, najveći rast broja zaposlenih od 18,2 odsto zabilježen je u području administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, a najveći pad od 3,1 odsto u području poslovanja nekretninama.

U poslovnim subjektima, posmatrano prema stepenu obrazovanja, od ukupno 244.970 zaposlenih, najviše – 119.211 je sa srednjom stručnom spremom, zatim 66.554 sa visokom spremom, 27.911 je kvalifikovanih i 11.839 nekvalifikovanih.

Zavod podatke o broju zaposlenih u Republici Srpskoj objavljuje dva puta godišnje, sa stanjem na dan 31. mart i 30. septembar.

Ostavite komentar: