Tužna slika u BiH: Svaka druga žena izložena nekom obliku nasilja

30.11.2023. | 18:37

U BiH je od 2015. godine 56 žena izgubilo život nakon što su bile izložene rodno-zasnoovanom nasilju, dok je od 2021. do 2022. godine 19 ubistava klasifikovano kao femicid, podaci su Misije OEBS-a u BiH.

Istraživanja pokazuju da je u BiH svaka druga žena ili djevojčica starija od 15 godina bila izložena nekom obliku rodno-zasnovanog nasilja, rečeno je danas na sastanku ambasadaora Velike Britanije u BiH DŽulijana Rajlija sa predstavnicima civilnog društva, sudstva, tužilaštva i policije koji se bave ovim problemom.

Na sastanku su izneseni prijedlozi o konkretnim koracima koji bi se trebali preduzeti kako bi se smanjio stepen nasilja, saopšteno je iz Ambasade Velike Britanije u BiH.

Na sastanku je konstatovano da problem rodno-zasnovanog nasilja zahtjeva holistički pristup, usku saradnju svih aktera, odlučnost i posvećenost.

“Donosioci odluka, zvanične institucije, policijske i pravosudne strukture, kao i organizacije i pojedinci u direktnom dodiru sa osobama koje su doživjele nasilje, imaju obavezu da zajedno rade na podizanju svijesti i prevenciji nasilja, unapređenju zakonske regulative, adekvatnom sprovođenju zakona, jačanju sistema podrške, kontinuiranom ulaganju u zaštitu i prevenciju, rušenju postojećih rodnih normi i osnaživanju žena”, navodi se u saopštenju.

Oznake: Nasilje, Žene