Trudnice u Srpskoj dočekale: Usvojen Program kojim se omogućava nadoknada troškova prenatalnih testova

29.02.2024. | 11:41

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je izmjene Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica (NIPT) za 2024. godinu, kojim se omogućava nadoknada troškova za NIPT, ukoliko prethodno postoji preporuka ginekologa iz zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske.

– Budući da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju preciziran rok za predaju zahtjeva za refundaciju i to od godinu dana, zahtjev za refundaciju troškova procedure NIPT, takođe, može da se podnese u roku od godinu dana od kada je urađena, odnosno plaćena ova usluga – dodaje se u saopštenju.

Takođe, pomenutim programom dodaje iz Fonda, preciziran je paket NIPT koji će se refundirati, a koji obuhvata određivanje rizika za sljedeće poremećeja hromozoma kod fetusa: trizomija 21 (sindrom Down), trizomija 18 (sindrom Edwards) i trizomija 13 (sindrom Patau). Prema tome, FZO će osiguranim licima nadoknaditi cijenu troškova u iznosu od 700 KM koji je definisan Cjenovnikom Fonda.

– Napominjemo da Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ranije usvojenim programom, nisu bile predviđene refundacije troškova prenatalnih testova, nego je bilo definisano da Univerzitetski-klinički centar šalje uzorke krvi trudnica na testiranje u neku od zdravstvenih ustanova sa kojom je trebalo da potpišu ugovor. S obzirom na to da procedure još nisu završene, a budući da je pravo definisano Zakonom, Fond je odlučio da refundira troškove dok se ne steknu uslovi za pružanje ove usluge u UKC Republike Srpske. Iz tog razloga Fond je, uz saglasnost Upravnog odbora, izvršio korekciju propisa kako bi mogao da refundira troškove prenatalnih testova – ističe se u saopštenju.

Dakle, izmjenjenim programom definisano je da pravo na refundaciju troškova neinvazivnih prenatalnih testova imaju sve trudnice kojima je ginekolog iz zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom predložio NIPT, a uz zahtjev se pored ove preporuke, prilaže i račun sa specifikacijom i dokument o izvršenom plaćanju (izvod iz banke, uplatnica) koji glasi na ime osiguranog lica ili člana porodice, kao i kopija tekućeg računa.

Inače, pravo na neinvazivno prenatalno testiranje je jedno od novih prava za trudnice koje je uvedeno Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Iz Fonda, oodsjećaju da je ovim zakonom omogućeno i da se trudnicama koje se nalaze na bolovanju zbog bolesti ili komplikacija u trudnoći plata isplaćuje u punom iznosu. Isto tako, omogućeno je da se nakon dva neuspjela pokušaja vantjelesne oplodnje u Republici Srpskoj, treći postupak može obaviti u inostranstvu, ukoliko to parovi žele.