Sve ostaje po starom: FBiH produžila epidemiološke mjere za 14 dana

Vlada Federacije BiH produžila je za 14 dana naredbe i preporuke Kriznog štaba federalnog Ministarstva zdravstva, koji je zadužen da prije isteka roka sagleda epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika.

Iz Vlade su naveli da sedmodnevna incidenca na nivou BiH iznosi 139,3 slučaja na 100.000 stanovnika, a najviša je u Sarajevskom, Hercegovački-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

Federalna Vlada upoznala se o informaciji o dodatnom kreditnom zaduženju preduzeća “Autoceste FBiH” kod OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za dionicu auto-puta na koridoru “Pet ce” Vranduk – Ponirak, te podržala inicijativu da se za ovaj projekt obezbijede kreditna sredstva kod OFID-a do 25 miliona evra.

Konačna odluka o zaduženju biće donesena po okončanju pregovora sa OFID-om, s kojim će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnog zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti “Autoceste FBiH”.

Vlada FBiH zadužila je federalno Ministarstvo zaštite životne sredine i turizma da formira interresornu radnu grupu koja će pripremiti uredbu o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Tu grupu činiće predstavnici federalnih ministarstava prostornog uređenja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, saobraćaja i komunikacija, te energije, rudarstva i industrije, kao i agencija za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, te jedan predstavnik nevladinog sektora.

“Ukoliko se ukaže potreba, biće imenovani i predstavnici drugih institucija”, napominje se u saopštenju i dodaje da će federalno Ministarstvo u sastav interresorne radne grupe uključiti predstavnike Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta, u svojstvu posmatrača.

Kako je obrazloženo, strateška procjena obavezno se sprovodi za strategije, planove i programe u oblastima prostornog planiranja ili upotrebe zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom i vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa biljnog i životinjskog svijeta.

Ostavite komentar: