Stvoreni preduslovi za razvoj zdravstvenog turizma: Han Pijesak dobija tri hotela

14.11.2023. | 14:47

Odlukom Vlade Republike Srpske o proglašenju teritorije opštine Han Pijesak vazdušnom banjom stvoreni su preduslovi za razvoj zdravstvenog turizma.

U planu je organizovano pružanje usluga zdravstvene zaštite, kao i prevencije bolesti. Adekvatni objekti postoje, međutim, potrebna su značajna ulaganja u turističku infrastrukturu.

Prva mjerenja kvaliteta vazduha na ovom području urađena su još početkom 20. vijeka kada je ustanovljeno da je Han Pijesak prirodna vazdušna banja sa najvišom koncentracijom ozona u Evropi. Ove podatke nedavno je potvrdila analiza klimatskih karakteristika uz Izvještaj o mjerenju i ocjeni kvaliteta vazduha u životnoj sredini.

Nekoliko adekvatnih objekata čekaju na korišćenje, međutim, potrebne su značajne investicije u turističku infrastrukturu.

“Nama su sad najbitniji investitori. Naravno da ćemo se obraćati Vladi, mislim da će tu biti razumijevanja. Bitni su i privatni investitori. Trenutno se rade tri hotela, jedan je pri kraju, a dva otvaramo na proljeće. Opština gradi dvorac Karađorđevića, koji će, takođe, imati jedan dio smještaja”, navodi načelnik Han Pijeska Slobodan Đurić.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske vide priliku za plasiranje potpuno novog turističkog proizvoda koji će vrlo lako pronaći mjesto na tržištu, s obzirom na to da je fenomen čistog vazduha postao prioritet među turistima kada je riječ o odabiru lokacija, prenosi RTRS.