Revizori našli brojne zamjerke u radu načelnika Petrova

22.08.2020. | 07:50

Načelnik Petrova Ozren Petković, koji je nedavno iz SDS prešao u SNSD, ne može da se pohvali čistim računima u poslovanju opštine.

Iz tih razloga, revizori javnog sektora u Republici Srpskoj nisu mogli da daju pozitivno mišljenje o poslovanju Petrova u prošloj godini, nego su dali mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja opštine s relevantnim zakonima.

Budući da je Petković, zbog promjene političkog dresa, ovih dana zanimljiv u javnosti, zavirili smo u način na koji je opština Petrovo, pod njegovom vlašću, trošila novac.

Glavna služba za reviziju javnog sektora imala je brojne zamjerke, među kojima su i one koje se odnose na kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH. Između ostalog, za četiri nabavke u vrijednosti od 16.917 KM provedene su procedure javnih nabavki, a da one uopšte nisu bile predviđene planom nabavki niti su donesene posebne odluke o pokretanju postupka nabavke.

– Prilikom provođenja postupka javne nabavke usluga praćenja televizijskih događaja na teritoriji opštine Petrovo, putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, ugovorene vrijednosti 18.000 KM, u Odluci o pokretanju postupka javne nabavke navedena je veća procijenjena vrijednost u odnosu na Plan javnih nabavki za 2019. godinu i nije upućen zahtjev ponuđačima (najmanje tri ponuđača) za dostavljanje ponuda, što nije u skladu sa članom 17. stav (1) i 88. stav (1) Zakona o javnim nabavkama – piše u revizorskom izvještaju.

Dalje, kod postupka nabavke radova asfaltiranja puteva ugovorene vrijednosti 67.246 KM, provedenog putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, ugovor nije zaključen po cijeni ponude po provedenoj e-aukciji, što nije u skladu s Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije. On je potpisan prije isteka roka od 15 dana od dana kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude, što nije u skladu sa Zakonom.

– Provođenjem prethodno navedenih nabavki, kao i kod nabavke usluga određivanja mikrolokacije za izvođenje istražno-eksploatacione bušotine vode u MZ Kaluđerica, nisu dostavljeni izvještaji Agenciji za javne nabake u roku od 30 dana od dana okončanja postupaka javnih nabavki, što nije u skladu sa Zakonom – navela je Glavna služba za reviziju, uz preporuku načelniku da ubuduće obezbijedi da se postupci javnih nabavki provode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Inače, Petković će ponovo da bude kandidat za načelnika opštine, ali ovaj put ispred SNSD i koalicionih partija. On je napustio SDS i to nakon što ga je Opštinski odbor te partije predložio da po treći put bude kandidat za načelnika Petrova.

Izvor:(SrpskaInfo)