Recikliranje i rasterećenje deponija: Srpska dobija informacioni sistem za upravljanje otpadom

20.02.2023. | 07:25

Nastojimo da iz ukupnih prikupljenih količina otpada izdvojimo što više onog koji se može reciklirati, zahvaljujući čemu možemo ne samo zaraditi, već i smanjiti opterećenje na deponijama, kaže direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske Srđan Todorović.

Kako bi se taj posao što efikasnije obavljao, Todorović najavljuje da je u razvoju digitalni, informacioni sistem upravljanja otpadom, koji bi, takođe, pomogao u rješavanju problema kod velikog broja deponija u Srpskoj.

„Takav sistem je osnova i podloga da bi se ovaj posao moglo raditi na kvalitetan način“, naglašava Todorović za BL portal

Dodaje da je Fond u saradnji sa UNDP-om, u završnoj fazi kreiranja ovakvog informacionog sistema, koji se finansira iz, kako navodi, Globalnog fonda za životnu sredinu. U njemu će se prikupljati i obrađivati podaci za posebne tokove otpada u Srpskoj.

„Mi očekujemo da sistem vrlo brzo bude u funkciji, a trenutno je u testnoj fazi. Više od godinu i po dana radi se na izradi i uspostavi takvog sistema i došli smo u fazu testiranja. Importujemo neke podatke u njega i očekujemo da će kroz nekoliko meseci biti u funkciji“, kaže naš sagovornik.

Sistem će funkcionisati tako da se, prije svega, puni izvještajima o posebnim vrstama otpada. Riječ je o izvještajima samih zagađivača, koji će biti u obavezi da Fondu dostavljaju godišnje podatke o zagađenju. Fond će te izvještaje kontrolisati i obrađivati, na osnovu čega će se formirati baze podataka i izvještaji, koji će dalje biti upućivani resornom Ministarstvu.

„Sistem bi značajno doprinio ovom procesu i to je osnovni preduslov za kvalitetno upravljanje. Dakle, nemoguće je upravljati otpadom bez adekvatnog informacionog sistema koji može omogućiti obradu izvještaja, pohranjivanje podataka, kreiranje različitih vrsta podataka i praćenje tokova otpada“, smatra Todorović.

Neophodnost informacionog sistema za efikasno upravljanje otpadom naglašavaju i u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Za BL portal, potvrđuju da je u toku „priprema Uredbe o informacionom sistemu za otpad, kao i samog informacionog sistema“.

„Informacionim sistemom obezbjediće se preduslovi za bolji nadzor nad sprovođenjem mjera i aktivnosti zaštite životne sredine i praćenje ostvarenja ciljeva održivog razvoja u oblasti upravljanja otpadom“, navode iz Ministarstva.

Ovaj sistem kreiraće se po uzoru na druge države, kaže u razgovoru za BL portal Gorjana Rosić iz Službe za odnose sa javnošću ovog resora, i ističe da „neće biti izmišljanja tople vode“ u ovom procesu.

„Rukovodićemo se, prije svega, svojim obavezama prema Evropskoj uniji, prema njenim direktivama, ali i dobrim praksama zemalja u okruženju. Znači, u dobroj smo poziciji, što možemo učiti na tuđim greškama“, tvrdi Rosićeva.

Pored drugih pogodnosi, ovakav sistem značajno će doprinijeti rješavanju postojećih problema sa otpadom preopterećenim deponijama, na velikom broju lokacija u Srpskoj. Iz Ministarstva navode primjer deponije u Holijacima kod Višegrada.

Na ovom mjestu problem sa otpadom star je više od 30 godina, objašnjava za BL portal Jovana Borovčanin, portparol opštine Višegrad, a dodaje da pored “domaćeg” otpada, veliki problem prave i velike količine otpada koji donosi rijeka Drina.

“Opština Višegrad je upoznata sa tim problemom i već duži niz godina se radi na njegovom rješavanju, međutim, sama opština ne može da izdvoji sredstva koja su potrebna za pravljenje nove deponije, odnosno izmještanje postojeće”, ističe naša sagovornica.

Dodaje i da su se zbog toga obraćali i brojnim organizacijama, ali i Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, od kojeg su dobili povratne informacije za konačno rješenje ovog problema.

“Ove godine opštinu Višegrad posjetio je i resorni ministar i obećao je da bi u drugoj polovini februara, dakle ovih dana, u Višegradu trebalo da se održi sastanak sa ministarstvima iz Srbije, Crne Gore i Federacije BiH, na kojem će se govoriti o problemu otpada na rijeci Drini”, objašnjava ona.

Prilikom posjete Višegradu, ministar Bojan Vipotnik je, kako navodi Borovčaninova, istakao da će jedno od rješenja ovog problema biti izgradnja regionalnog centra za odlaganje otpada, kako je planirano, u opštini Rogatica.

“Princip rada ove deponije bio bi da ta deponija bude samoodrživa, odnosno da u određenom nivou postoji i reciklaža otpada. Dakle, da opštine ne snose sve troškove, prevoza otpada i tako dalje”, tvrdi onda.

Upravo u ovom slučaju, informacioni sistem za upravljanje prikupljanjem otpada pokazao bi svoje efekte, jer bi se njime na efikasniji način omogućavala raspodjela otpada i proces reciklaže. Naročito bi bio od koristi u ovom slučaju, jer, kako kaže Borovčaninova, oko 80 odsto otpada u rijeci Drini čine drvo i plastika, što uveliko olakšava posao reciklaže, jer je riječ o većim količinama otpada istog tipa.

Srđan Banović, BL portal