Oni koji su odlučili da idu mimo tradicije: Koliko često u BiH mladoženje uzimaju prezime mlade

29.02.2024. | 14:47

Iako je društvo u BiH duboko patrijarhalno, pa je samim time za većinu osoba nezamisliva praksa da mladoženja pri zaključenju braka uzme prezime supruge, ipak postoje i oni koji koji su odlučili da idu mimo tradicije.

Istina, brojke takvih slučajeva su uglavnom u promilima. Ono što je uočljivo jeste da nema nekih posebnih trendova po ovom pitanju, odnosno oni osciliraju od godine do godine, prenosi Avaz.

Zaključeno 5.966 brakova

U Republici Srpskoj je 2018. godine bilo zaključeno 5.966 brakova, od čega je 18 mladoženja uzelo prezime supruge, a 12 je na svoje prezime dodalo i od supruge. Iste godine je u Federaciji BiH zaključeno 13.061 brakova, a bilo je 12 slučajeva da mladoženja uzima ženino prezime.

U 2019. godini je viđen porast broja ovakvih slučajeva. Od 12.266 brakova u FBiH te godine, 13 mladoženja je uzelo prezime žene, dok je njih sedam na svoje prezime dodalo i ženino. U Srpskoj je iste godine zaključeno 5.822 braka, a 25 mladoženja je uzelo prezime supruge, dok ih je 15 dodalo prezime supruge na svoje.

2020. godina je bila pandemijska, pa je vidljiv pad zaključenja broja brakova, a samim tim i ovih slučajeva.

U Srpskoj je te godine zaključeno 4.168 brakova, a 13 je slučaja gdje je mladoženja uzeo prezime od supruge, dok dva da je na svoje dodao i njeno prezime. U FBiH je te godine zaključeno 10.224 braka, od čega je šest mladoženja uzelo prezime supruge umjesto svog, a osam je dodalo prezime supruge na svoje.

Čekaju se podaci iz 2023. godine

U 2021. godini vidljiv je bio porast broja zaključenih brakova. Tako je u Srpskoj bilo njih 5.530, od čega je 23 mladoženja uzelo prezime nevjesta, a tri su na svoje dodali i njeno prezime.

Godinu kasnije u FBiH je zaključeno 11.038 brakova. Prezime žene uz svoje prezime su uzele četiri osobe, dok je njih 18 svoje zamijenilo sa prezimenom supruge. U Srpskoj je 2022. godine zaključeno 5.527 brakova, od toga je 25 mladoženja uzelo prezime nevjeste, a sedam ih je dodalo njeno prezime na svoje.

Još uvijek nema podataka za 2023. godinu.