Skupština grada raspisala konkurs: Dom zdravlja Banjaluka dobija novog direktora

10.08.2023. | 07:17

Skupština grada Banjaluke raspisala je konkurs za izbor direktora Doma zdravlja.

Odluka o izboru direktora ove zdravstvene ustanove donesena je na Skupštini grada od 27. do 29. juna, ali je objavljena tek 7. avgusta zbog tehničkih razloga.

“Vodimo računa da se direktorima ne skraćuju mandati, te se od trenutka kada Skupština grada donese odluku konkurs raspisuje tako da ostane dovoljno tehničkog prostora kako bi se mogla sprovesti sva procedura, a da se ne skraćuje mandat aktuelnom direktoru ili direktorici. Međutim, došlo je do problema sa pečatom, te se sve produžilo”, objasnio je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, koji je ovaj konkurs potpisao i ovjerio novim pečatom.

Dodaje da je on taj koji potpisuje jer je predsjednik Skupštine, te da nisu mogli objaviti konkurs bez pečata.

Kako se navodi u konkursu, za direktora Doma zdravlja može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih opštih uslova ispunjava i sljedeće uslove: da ima završene integrisane akademske studije iz oblasti medicine ili stomatologije i specijalizaciju iz jedne od grana medicine ili stomatologije iz djelatnosti Doma zdravlja ili završene integrisane studije iz oblasti farmacije ili prvi ciklus akademskog ili strukovnog studija sa 240 ECTS bodova ekonomskog ili pravnog fakulteta, da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnom radnom mjestu i da je u prethodnom radu ispoljio stručno i profesionalno znanje, kao i

sposobnost organizovanja i rukovođenja.

“Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci”, navodi se u konkursu.

Dakle, kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

“Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje”, stoji u konkursu, te da se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava grada Banjaluka, Stručna služba Skupštine grada, Trg srpskih vladara broj 1.

“Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni”, stoji u konkursu i dodaje da zainteresovani za dodatne informacije mogu pronaći ovaj javni konkurs na stranici grada.

Nevena Todorović, aktuelna direktorica Doma zdravlja, kaže da je već četiri godine na ovoj funkciji i da ne zna još da li će se kandidovati za ovo mjesto.

“Konkurs je objavljen tek prije nekoliko dana, te ne mogu još govoriti o tome da li ću se ponovo kandidovati”, istakla je Todorovićeva za “Nezavisne novine”.