Kontrolori izbornih rezultata: GIK Banjaluka raspisala Javni oglas za prijavu kandidata

Gradska izborna komisija Banja Luka raspisala je Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata, saopšteno je iz Gradske uprave.

Nakon završene procedure, GIK će po Javnom oglasu imenovati kontrolora izbornih rezultata (jedan kontrolor) na period od pet godina. Imenovani kontrolor izbornih rezultata, da bi bio angažovan, dužan je da prođe obuku, testiranje i sertifikaciju koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Gradska izborna komisija će sertifikovanog kontrolora izbornih rezultata angažovati prilikom provođenja izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade utvrđuje Gradska izborna komisija Banja Luka. Obrazac prijave je sastavni dio Javnog oglasa.

Prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije Banja Luka sa naznakom:
Gradska izborna komisija Banja Luka,
Adresa: Trg srpskih vladara 1, Banja Luka
„Prijava na Javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – ne otvarati“.

Javni oglas i obrazac preuzmite OVDJE.

Ostavite komentar: