Banjalučka Gradska uprava o “rupi”: Sve po Planu, jedan sprat gore-dole

29.11.2021. | 15:56

Tačno je da u grafičkom prilogu piše jedno, ali u tekstualnom dijelu je navedeno da može i malo drugačije na zahtjev investitora.

Tako ugrubo glasi odgovor iz banjalučke Gradske uprave na pitanje BL portala da li je izgradnjom sedmog sprata kao povučene etaže na poslovno-stambenom kompleksu u “rupi” u centru Banjaluke prekršen regulacioni plan.
Navode da na lokaciji između sjedišta Uprave za indirektno oporezivanje i zgrade Saveza sindikata nije došlo do kršenja važećeg Regulacionog plana dijela centralnog područja Grada Banjaluka, iako je u njemu ucrtano da se tu može graditi zgrada od pet spratova i jednom povučenom etažom. Pojašnjavaju da im je adut ne ono što je ucrtano, već ono što je napisano.

Prostor “rupe” po aktuelnom regulacionom planu (grafički prilog)

“Naime, tačno je da je u grafičkom prilogu – Plan prostorne organizacije spratnost planiranog objekta definisana -3Po+P+5+Pe, međutim, u tekstualnom dijelu Regulacionog plana je definisano da se na obrazložen zahtjev investitora može omogućiti izgradnja jedne dodatne pune, potkrovne ili povučene etaže pod uslovom da su zadovoljeni urbanistički parametri propisani ovim dokumentom, te određenim Pravilnicima i Zakonima”, navodi se u kratkom odgovoru iz Gradske uprave.
Iz kompanije “City Mall” prošle sedmice su za BL portal potvrdili da poštuju građevinske dozvole koje im je izdao Grad Banjaluka.
„Građevinske dozvole koje su pravosnažne glase na šest spratova plus povučena etaža. Sve piše u građevinskim dozvolama“, rekao je za BL portal Stanislav Ćuso, direktor firme „City Mall“ koja je investitor ovog kompleksa u izgradnji.