Vodite računa: SZO o šest ključnih načina na koji se korona virus prenosi

Ako ste pozitivni na korona virus, najveća vjerovatnoća je da se to dogodilo direktnim kontaktom sa zaraženom osobom.

Svjetska zdravstvnea organizacija, međutim, ukazuje i na istraživanja kojima su razmatrani i drugi načini prenosa.

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je na svom portalu informacije o prenošenju korona virusa dobijenih iz različitih studija.

Podsjećaju da ovaj virus mogu prenositi ne samo oni sa simptomima, već i asimptomatski slučajevi – oni su još opasniji jer često ni ne znaju da su zarazni. Prenos direktnim kontaktom nije jedini način prijenosa korona virusa.

Prenos kontaktom

Korona virus može da se prenese direktnim, indirektnim ili bliskim kontaktom (manje od jednog metra razdaljine) sa osobom koja je zaražena, odnosno kapljičnim putem.

To se može desiti kada neko kihne, kada se zakašlje, dok govori ili pjeva. U tim situacijama u opasnosti ste od zaraze ako kapljice dođu do vaših očiju, nosa ili usta.

Prenos vazdušnim putem

Do prijenosa putem vazduha može doći kada se kapljice sa koronanvirusom povežu sa aerosolima. To može da se dogodi tokom medicinskih intervencija, tokom kojih se oslobađaju aerosoli, i to u zatvorenom prostoru u kom je ventilacija loša.

Do sada je sprovedeno više različitih istraživanja na ovu temu i tek treba da budu potvrđeni nalazi.

Da je ovakav način prijenosa korona virusa moguć, sugerišu i zaražavanja tokom horskih proba, u restoranima, u fitnes centrima. Ipak, i drugi načini prijenosa mogu to da objasne.

Svakako, i Svjetska zdravstvena organizacija, nakon što već mesecima na ovakav način prenošenja virusa upozoravaju naučnici širom svijeta, priznala je da se pojavljuju dokazi o prenosu Covida-19 putem vazduha, ali i zatražila dodante dokaze za tako nešto.

Prenos preko kontaminiranih površina

Kapljice koje izbace zaraženi mogu da kontaminiraju i različite površine i predmete. Te površine mogu biti zarazne od nekoliko sati do nekoliko dana, u zavisnosti od temperature, vlažnosti i tipa površine. Ako dotaknete te predmete, a potom nos, usta ili oči, možete da se zarazite.

Zato treba prati ruke redovno!

Ni ovaj način prenošenja nije stoodstotno dokazan, ali je velika vjerovatnoća da se ljudi i na ovaj načn inficiraju.

Prenos preko fekalija

RNK korona virusa je pronađena i u urinu i fekalijama nekih pacijenata. Ipak, nijedno istraživanje nije pokazalo da se neko na ovaj način zarazio. Neke studije su prijavile da je pronađen i u krvnoj plazmi i serumu.

Prenos sa trudnice na fetus

Trenutno ne postoje dokazi da zaražena trudnica može korona virus da prenese na fetus. Rađena su i istraživanja o prijenosu korona virusa dojenjem.

Iako je RNK virusa pronađen u nekim od uzoraka majčinog mlijeka, on nije izolovan. Zbog toga SZO i dalje preporučuje majkama da doje decu.

Prenos sa životinje na čovjeka

Do sada prikupljeni dokazi pokazuju da je nastanak ovog virusa povezan sa betakoronavirusima koje imaju slijepi miševi, mada se još ne zna kako je od njih došao do ljudi.

Trenutno se istražuje i mogućnost prijenosa sa čovjeka na druge sisare, poput pasa i mačaka. Ipak, ostaje nejasno da li životinje predstavljaju opasnosti za ljude, piše Avaz.

Ostavite komentar: