“Ovo nismo očekivali”: Magnetna rezonanca mozga umrlih od korone donijela novo otkriće

Najnovija istraživanja donijela su nove dokaze o mikrovaskularnom oštećenju mozga virusom SARS-CoV-2.

Vaskularna patologija je detektovana u 11, periferni infiltrati su bili prisutni u 13, akutni ishemični hipoksični neuroni u šest, promjene koje ukazuju na neuronofagiju sa mikroglijalnom aktivacijom u slučajeva slučajeva.

MRI metodom su evidentirane abnormalnosti u vidu tačkastih promjena visokog intenziteta signala i linearne promjene niskog intenziteta signala. Promjene visokog intenziteta odgovarale su mikrolezijama krvnih sudova kao i ekstravazaciji fibrinogena, kod devet pacijenata.

Kod deset pacijenata, primjećene su promjene koje odgovaraju opstrukciji krvnih sudova i akumulaciji fibrinogena oko tog područja. Linearne promjene niskog intenziteta su interpretirane kao mikrohemoragije. Iako virus SARS-CoV-2 nije pronađen ni u jednom uzorku moždanog tkiva pacijenata, pretpostavlja se da je virus nestao od trenutka smrti ili da je broj replika virusa bio ispod nivoa otkrivanja korišćenih testova.

„Rezultati sugerišu da je ovo mogla biti posljedica inflamatornog odgovora na virus“, rekao je Dr Avindra Nath, klinički direktor NINDS u Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH) i viši autor studije za Medical News Today.

U svom komentaru studije dalje navodi da su bili potpuno iznenađeni.

“Prvobitno smo očekivali oštećenje uzrokovano nedostatkom kiseonika. Umjesto toga, vidjeli smo multifokalna oštećenja koja su obično povezana sa moždanim udarima i neuroinflamatornim bolestima. U budućnosti planiramo da proučimo kako COVID-19 utiče na krvne sudove mozga i da li prouzrokuje neke od kratkoročnih i dugoročnih simptoma koje vidimo kod pacijenata”, kaže, piše Blic žena.

Ostavite komentar: