Mjere opreza! Greške s produžnim kablom koje pravimo svakog dana, a lako mogu izazvati požar

11.06.2024. | 11:24

Produžni kablovi nisu konstruirani da izdrže pretjerano opterećenje struje, te postoji rizik od pregrijavanja i požara ukoliko ih preopteretite, upozoravaju vatrogasci.

Kada su već uključeni televizor, računar i lampa, dodatno uključivanje električnog radijatora može dovesti do požara u domu.

Izvor toplote

Većina proizvođača električnih radijatora preporučuje direktno povezivanje sa zidnom utičnicom, a ne putem produžnog kabla.

Nikada ne priključujte velike uređaje na produžni kabl. Ako koristite produžni kabl, redovno provjeravajte kablove na uređajima i zamijenite ih ako su oštećeni.

Držite sve kablove i utičnice dalje od izvora toplote, ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja kako bi se spriječilo pregrijavanje. Uvijek isključujte iz struje uređaje koji nisu u upotrebi, piše Citymagazin.

Kada je riječ o ostalim mjerama opreza, stručnjaci preporučuju da se veliki aparati drže udaljeni od zida kako bi se izbjeglo zadržavanje toplote.

Također, uključivanje laptopa ili punjača za telefon, koji poslije danima ostaju uključeni, može da bude korak ka požaru.

Izbjegavajte prekomjerno savijanje ili uvijanje produžnog kabla, kako biste spriječili oštećenje unutar kabla.

Odgovarajuća dužina

Nemojte koristiti oštećene utikače ili utičnice na produžnom kablu. Ako primijetite oštećenja, odmah zamijenite utikače ili potražite stručnu pomoć.

Koristite produžni kabl odgovarajuće dužine za potrebe vaših uređaja. Upotreba prekratkog kabla koji je pod prevelikim opterećenjem može uzrokovati pregrijavanje.

Postavite produžni kabl tamo gdje neće biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti ili ekstremnim temperaturama.

Ako koristite produžni kabl napolju, osigurajte da je to odgovarajući, vodootporan kabl, i držite utikače iznad nivoa tla kako bi se izbjegao kontakt s vlagom.