I naizgled bezazleni lijekovi mogu da vam ugroze život tokom vožnje: Treba da znate koji su

Veliki broj vozača, čak i profesionalnih, koriste neke od lijekova sa negativnim uticajem na sposobnost vožnje, a da to ne znaju.

Pored toga, velika većina mladih vozača, kao i vozača starijih od 65 godina koji uzimaju više lijekova usljed hronične terapije, a koji predstavljaju osjetljive kategorije, ne prepoznaje simbole upozorenja na kutiji lijeka. Eksperimenti, izvedeni u SAD, u simulatorima vožnje, pokazali su da pojedini lijekovi koji se kupuju bez recepta, u preporučenim dozama imaju iste negativne efekte na vožnju kao alkohol u koncentraciji većoj od zakonski dozvoljene.

Ovi zabrinjavajući rezultati dobijeni su istraživanjem sa ciljem da se ispita koliko vozači znaju o uticaju lijekova, alkohola i opojnih droga na sposobnost upravljanja motornim vozilima u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije i Farmaceutskim fakultetom u Beogradu još 2015. godine.

Lijekove protiv alergija i za smanjenje curenja iz nosa (koji se mogu naći i u lijekovima za terapiju prehlade i gripa), zatim za smirenje, za liječenje neuroloških i psihijatrijskih bolesti, hroničnog bola, neke antibiotike, neke lijekove za snižavanje krvnog pritiska ne smijemo da pijemo prije vožnje. Važno je da se uz navedene lijekove istovremeno ne konzumira čak ni mala količina alkoholnog pića, jer se negativni efekti na vožnju značajno povećavaju, ističe Dragana Rajković, sekretar Farmaceutske komore Srbije.

Takvi lijekovi, moraju biti vidno obilježeni, na spoljnjem pakovanju lijeka i u okviru uputstva za lijek.

“Ako na kutijici lijeka stoji simbol punog crvenog trougla, to znači da pacijent ne smije da upravlja vozilom dok traje dejstvo lijeka. Ako je na kutijici prazan trougao, pacijent ne smije da upravlja vozilom na početku terapije, dok ne utvrdi kakav uticaj lijek ima na njegove psihofizičke sposobnosti. Ako ne primjećuje nikakve negativne efekte, smije da upravlja vozilom, ali sa povećanim oprezom, jer ovakvi lijekovi mogu usporiti reflekse, a da se to ne osjeti”, kaže Rajković, navodi “B92“.

Prema njenim riječima, neke lijekove koji nisu obilježeni crvenim trouglićem takođe ne treba uzimati prije vožnje (i obrnuto – ne treba voziti ako se uzima ovaj lijek). Neki lijekovi za ublažavanje simptoma prehlade mogu izazvati pospanost. To su lijekovi koji smanjuju curenje iz nosa – antihistaminici. Smatra se da imaju mali uticaj na psihofizičke sposobnosti, pa nisu obilježeni trouglom na kutiji.

“Iako kod većine ljudi neće izazvati pospanost, mogu da uspore reflekse, što se subjektivno ne osjeti, a osjetljive pacijente mogu značajno da umire i uspavaju. Osim antihistaminika, slične efekte imaju i lijekovi protiv mučnine u vožnji, neki antibiotici, neki lijekovi protiv bolova, protiv migrene. Iako ovi lijekovi nemaju simbol trougla na pakovanju, u uputstvu za upotrebu je navedeno upozorenje da lijek uzrokuje pospanost. Ipak, najbolje bi bilo da prilikom posjete apoteci pacijent naglasi da je vozač, kako bi dobio odgovarajuću preporuku i savjet”.

Navedenim lijekovima je zajedničko da u centralnom nervnom sistemu (CNS) usporavaju razmjenu informacija između neurona, ali i prenos informacija od mozga do mišića. Zbog toga je otežana koncentracija, usporeno mišljenje, obrada informacija, usporeni refleksi, otežano održavanje ravnoteže, otežano pamćenje, rastrojenost, zamućenje vida. Uprošćeno rečeno: ono što vidimo, sporo nam dopire do mozga, a kada nam dopre do mozga, sporo reagujemo. Neki lijekovi imaju veći afinitet za CNS, pa uzrokuju izuzetno jake efekte, dok drugi ili ne prolaze u CNS ili imaju slab afinitet, pa nemaju uticaj na psihofizičke sposobnosti.

“Mnogo faktora utiče na dužinu trajanja dejstva lijeka: vrsta lijeka, doza, dužina primjene, stanje organizma (bolesti jetre i bubrega), stepen neispavanosti, istovremena primjena drugih lijekova i alkoholnih pića. Što je više faktora i efekat lijeka će duže trajati”.

Važno upozorenje za vozače

Mnogi lijekovi utiču na psihofizičke sposobnosti ljudi. Prije nego što uzmete neki lijek, a imate namjeru da upravljate vozilom ili mašinom, obratite pažnju na sljedeće: ako se na kutiji lijeka nalazi jedan od sljedećih simbola: ▲, ∆ ,§, takav lijek ne treba koristiti prije vožnje, ili ako ga je neophodno popiti, nemojte voziti. Prije nego što popijete lijek, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu, gdje se nalaze informacije o uticaju tog lijeka na spsobnost upravljanja vozilima. Ukoliko u toku upravljanja vozilom osjetite pospanost, ošamućenost, vrtoglavicu, jake bolove, poremećaj vida ili sluha, odmah prekinite vožnju!

Ostavite komentar: