Gurmani će biti posebno oduševljeni: Svi­nje­ti­na sa glji­va­ma – ručak za svačiji ukus

Svi­nje­ti­na s glji­va­ma neka bude vaš današnji izbor za ručak. 

Sas­toj­ci:

250 g svi­nje­ti­ne, 2 čena bi­je­log lu­ka, 1 ka­ši­ka šećera, 50 g su­vih glji­va, 50 ml so­ji­nog uma­ka, 1 ka­ši­ka đum­bi­ra, 2 ka­ši­ke ulja, 50 ml bi­je­log vi­na, 1 ka­ši­ka ve­ge­te.

Za kaj­ga­nu:
2 ja­ja, so

2 ka­ši­ke ulja

Pri­pre­ma:

Svi­nje­ti­nu na­režite na tra­ke. Glji­ve krat­ko na­močite u hla­dnoj vo­di i oci­je­di­te. Za­tim ih krat­ko pro­ku­vaj­te i po­no­vo oci­je­di­te. Na za­gri­ja­nom ulju ras­to­pi­te šećer. Po­su­du ma­kni­te s va­tre, do­daj­te na­re­za­no me­so, pro­mi­je­šaj­te te za­lij­te s oko 200 ml vo­de. Umi­je­šaj­te glji­ve, na­sjec­ka­ni bi­je­li luk, đum­bir, so­jin umak i ve­ge­tu. Pir­jaj­te na la­ga­noj va­tri dok me­so ne ome­kša, a pred kraj umi­je­šaj­te vi­no. Ja­ja ra­zmu­ti­te, po­so­li­te i pe­ci­te na umje­re­no za­gri­ja­nom ulju uz la­ga­no mi­je­ša­nje, pišu Nezavisne.

Ostavite komentar: