EMA preporučila Fajzerovu vakcinu za djecu od 12 do 15 godina

Evropska agencija za lijekove (EMA) preporučila je uporebu vakcine kompanja Fajzer i Bajntek za adolesecente od 12 do 15 godina.

U Agenciji naglašavaju da razmatraju i potencijalnu upotrebu “buster” doze Fajzera za prethodno vakicnisane i poručuju da ne treba žuriti sa trećom dozom.

U Agenciji podsjećaju da je vakcina protiv Kovid-19 kompanije Fazjer već autorizovana za osobe od 16 godina naviše, a da sada imaju podatke da je vakcina efikasna i bezbjedna i za one od 12 do 15 godina.

Navodi se i da će širenje vakcinacije na mlađu populaciju biti važan korak u borbi protiv pandemije, a da je i za adolescente predložena upotreba dvije doze Fajzera koje se daju u razmaku od najmanje tri nedjelje.

“Istraživanja pokazju da je uticaj vakcine Fajzera na adolescente sličan ili bolji nego što je to slučaj kod mlađih odraslih osoba. Ni jedna od osoba u ovim kliničkim ispitivanjim nije dobila infekciju Kovid-19 što pokazuje da je vakcina visoko efikasna, ali i vrlo bezbjedna bez značajnijih sporednih efekata”, kaže šef odjeljenja za strategiju vakcinacije u EMA, Marko Kaveleri.

U EMA navode da Evropska komisija treba da da “zeleno svjetlo” za ovu preporuku, a da zemlje članice treba da odluče da li i kada će upotrebiti Fajzer vakcinu na adolescentima.

Istovremeno, EMA je potvrdila da je skladištenje vakcina Fajzer bezbjedno i do 31 dan i to na normalnoj temperaturi frizidera, što značajno olkšava logistiku u distribuciji ove vakcine.

Sa kompanijom Fazjer i Bajontek razgovara se i o odbrani od novih sojeva i potencijalnoj upotrebi treće “buster” doze.

“Podaci pokazuju da ne treba da se žuri sa trećom dozom, ali i dalje skupljamo podatke da bi došli do konačnog stava”, kaže Kaveleri.

EK je nedavno potpisala ugovor sa Fazer Bajontekom o nabavci 1, 8 milijarde doza vakcina za period od 2022. do 2023. godone.

Ostavite komentar: