Brojanica nije amajlija za sreću: Koristi se samo u jednom slučaju

Nošenje brojanice na lijevoj ruci, kao i njeno držanje u lijevoj ruci prilikom molitve, je čisto praktična stvar. Nije simboličke ili kanonske prirode, te nas i ne obavezuje da moramo tako postupiti.

Brojanicu prilikom molitve držimo u lijevoj ruci zato što se desnom rukom u to vrijeme osjenjujemo krsnim znamenjem te ne možemo brojanicu držati, odbrojavati molitve i krstiti se u isto vrijeme jednom rukom. Kada brojanicu ne koristimo prilikom molitve – a to je njena jedina uloga, onda je najbolje da je odložimo negdje na neku policu ili stočić gdje držimo molitvenik, Psaltir, Sveto Pismo koje koristimo prilikom molitve.

Takođe brojanicu možemo nositi sa sobom, ako recimo idemo na put ili slično. Tada je možemo spakovati zajedno sa molitvenikom ili je staviti oko zgloba lijeve ruke, oko kaiša na pasu ili u džepu košulje.

Zašto lijeva ruka

Zato da se ne bi dešavalo da, koristeći više desnu ruku, stalno mašemo brojanicom ili je negdje zakačimo, možda i pokidamo, ili slično.

Brojanica nije nikakav talisman „narukvica za sreću“, kao ni „narukvica da djeca lijepo spavaju i svašta ne sanjaju“. Njena jedina uloga i svrha se može pojmiti samo kroz molitvu i nikako drukčije.

Ostavite komentar: