Zašto ovako nazivamo rodbinu: Zaova nastala od riječi zlo, a svekrva od kriva

U našem jeziku postoje i nazivi za posredno srodstvo, kojih nema ni u jednom drugom jeziku.

Pašenog, djever – muž ženine sestre

Jetrva, snaja – supruga muža

Šurnjaja – žena ženinog brata

Šurak – ženin brat

Svastika – ženska sestra

Zaova – sestra njenog muža

Djever – muževljev brat

Sinovi, nećaci – bratovljeva djeca

Svastić i svastičina – djeca svastike, ženine sestre

Međutim, ono što je posebno interesantno kada govorimo o ovim nazivima jeste odakle ona potiču i kako su zapravo nastala. Ova imena se koriste vijekovima, a za mnoga imena nema objašnjenja kako su nastala.

Zaova

Zaova je muževljeva sestra i za nju važi da zbog velike, ponekad posesivne ljubavi prema bratu, smjesti njegovu ženu ili obrnuto – žena smjesti zaovu, da ne bi dijelila ljubav svog muža. Često se žene i žene ne podnose, jer jedna nastoji da odvoji muškarca od porodice i stvori novu – svoju porodicu, a druga da zadrži brata. Smatra se da je riječ zaova kovanica od: zla i ovog.

Jetrva

Jetrva je naziv za žene dva brata. Uvijek postoji takmičenje među jetrvama ko će biti bolji i koji će dobiti više naklonosti muževljeve porodice. Naziv jetrva. odnosno jetra se vezuje za riječ džigerica, jer je to žena koja ti jede džigericu i stvara velike muke. Za dvije sestre koje nisu u dobrim odnosima često se kaže: Svađate se kao dvije jetrve.

Stric

Naziv za očevog brata potiče od indoevropskog naziva za oca – pštruo. Od njega je napravljena izvedenica koju bismo mogli prevesti kao “drugi otac“.

Svastika

Osnova za ime ženine sestre je u riječi svast. Etimološki, možemo doći do riječi svako, odnosno riječi svoj. Dakle, svastika bi bila svoja. Kukasti krst je takođe simbol iz predhrišćanske kulture i označavao je sreću i blagostanje, pa možda ime potiče od vas, jer postoji srpska poslovica “Ko nije okusio svastije, ne zna šta je slast”.

Svekrva

Svekrva je ime za muževljevu majku. Kako odavno postoji mišljenje, svekrva i snaja su često u veoma lošim odnosima. svekrva gotovo nikada nije zadovoljna izborom žene svog sina. Za nju važi i to što se često miješa u sinovljev brak i novo domaćinstvo, stvarajući tako razdor u braku. Smatra se da je naziv svekrva novčić nastao od: za sve je kriv.

Snaja

Muževljeva porodica i rođaci ženu svog rođaka nazivaju njegovom snajom. Snaha je prilično stara riječ u srpskom jeziku. Najvjerovatnije potiče od indoevropskog oblika snusosa, što znači svojevrsno vezivanje, stvaranje novih porodičnih odnosa. Ovu tvrdnju može potkrepiti nemačka reč za kanap ili traku – schnur (kanap).

Ostavite komentar: