Stiže prinova u štali: Dobio poruku na mobilni da će mu se krava “teliti”

26.02.2024. | 20:38

“Teljenje”, bila je poruka koju je mladi farmer Gojko Brkić iz sela Blatna kod Novog Grada nedavno dobio na mobitel, direktno iz buraga krave.

Tog dana otišao je da završi poslove na njivi, ne nadajući da će baš tada stići prinova u štali.

“Tačno je pisalo koja krava, pod kojim brojem je počela da se teli”, priča Gojko, koji je odmah napustio sve poslove, pozvao kolegu da dođe po njega i zaputio se na farmu.

Supruga je, priča, bila kod kuće sa djecom, ali nije ona znala šta se dešava u štali.

“Da ja nisam dobio obavijest ne znam ni da li bi ko vidio da se teli. Ja sam odmah otelio kravu, smjestio tele u boks i onda se vratio svojim aktivnostima”, kaže sagovornik Agrokluba, pojašnjavajući da je njegova farma jedna od tri testne na kojima je uveden proces elektronskog zdravstvenog kartona životinja, odnosno instalirana oprema i sistem Smaxtec.

Ovaj projekat, provela je prije nekoliko mjeseci mljekara Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice, s kojima Brkić sarađuje više od 20 godina i kako kaže, nastavljaju i dalje uz usavršavanja i primjenu novih tehnologija. A, već instalirani sistem se sastoji od “bolusa” (sistem senzora), koji se aplikatorom ubacuju u stomak životinje te senzora za klimu, repetitora, bazne stanice (rutera) i softvera odnosno aplikacije preko koje se prate podaci. Bolus se aplikuje odraslim životinjama (kravama) u kojima ostaju pet godina i imaju senzore za sljedeće fiziološke parametre:

temperature,

preživanje,

aktivnost životinje i

pH vrijednost.

Bazna stanica na farmi

“Ti bolusi su mali, kao litijumska baterija, koja pet godina prati sve aktivnosti u organizmu. Na farmi je smještena centrala koja prikuplja te informacije i nama preko aplikacije, prilikom bilo koje promjene, dođe poruka na telefon”, pojašnjava Brkić.

Kao mladi proizvođač odlučio je da prati savremena rješenja koja se nude, a za ovaj sistem kaže da se dobro pokazao i da mu je dosta olakšao proizvodnju, pa je dijelom zaslužan i za njegovu odluku da proširuje kapacitete. Tokom testne faze, farmer koji učestvuju u projektu nemaju troškova, a na njima će, kako pojašnjava, biti da finansiraju mjesečno održavanje i praćenje, kada prođe eksperimentalna faza. Na njegovoj farmi je 50 senzora koji koštaju oko 20.000 evra.

Brkić MG je inače prva farma u BiH na kojoj je instalirana ova oprema, a Gojko nema dilemu, sistem će zadržati.

“Dosta je pozitivno za proizvodnju, ne moramo biti fizički prisutni na farmi stalno, tako da imam više vremena i za druge poslove”, dodaje on.

Korist i za farmera i za kravu

Najvažniji benefit ovog sistema je monitoring zdravstvenog stanja jer permanentno prati fiziološke parametre svakog grla i tako usmjerava na najranije promjene unutar organizma i omogućava pravovremenu reakciju štedeći vrijeme i smanjujući gubitke.

Brkić planira širenje farme

“Na primjer, tri dana prije pojave mastitisa javlja da je u fazi razvoja, prvi dan na 50 posto, pa drugi dan 80 posto, pa tek treći dan je 100 posto kada mi primijetimo i na muži, tako da možemo preventivno djelovati i poboljšati zdravlje životinja”. kaže Gojko.

Riječ je o austrijskoj tehnologiji koja je već dvije godine prisutna na tržištu Srbije, a na primjeru Brkića pokazalo se da i u Bosni i Hercegovini definitivno ima potencijala. Smaxtec takođe pruža monitoring teljenja zbog prevencije gubitaka grla, pouzdanu detekciju estrusa, monitoring unosa hrane i vode te poboljšanje efikasnosti ishrane.

Kada je riječ o koristi za životinju, omogućava duži produktivni život muznih krava, poboljšava zdravlje i mliječne performance, smanjenje troškova rada i inseminacije (uključujući i redukciju hormona) kao i potrebu lijekovima i antibioticima.