Nije da nije bitno “koliki je”: Žene odlučile koja je idealna veličina “muškog alata”

Veličina penisa je bitna, ali veće ne treba nužno značiti i bolje, potvrdile su žene u “Autentičnoj ženskoj tablici za veličinu penisa” na portalu penissizedebate.com.

One su imale zadatak riješiti sve dileme vezane uz veličinu muškog “alata”. Zaključile su da je idealna dužina penisa od 18,41 do 20,95 cm, a obim od 15,87 do 16,51 cm.

Sve više ili manje od toga zadovoljava kriterijume, ali nije idealno. Penis manji od 11,43 i veći od 27,4 centimetara okarakterisiran je kao “nezadovoljavajući”, piše The Huffington Post.

Lista zadovoljstva i veličine muškog “alat”

Idealna dužina muškog polnog organa je od 18,41 do 20,95 centimetara, a obim od 15,87 do 16,51 centimetara.

Vrlo zadovoljavajuća dužina, ali ne i idealna je od 15,87 do 18,41 te od 20,95 do 23,49 centimetara, a obim od 13,97 do 15,87 te od 16,51 do 17,14 centimetara.

Zadovoljavajuća dužina je od 14,60 do 25,4 centimetara, a obim od 12,7 do 17,78 centimetara.

Veličina s kojom se može uživati: dužina od 12,7 do 14,60 cm te od 25,4 do 27,94 centimetra, a obim od 10,79 do 12,7 te od 17,78 do 18,41 centimetar.

Dužina penisa manja od 11,43 i veća od 27,4 centimetara okarakterisirana je kao “nezadovoljavajuća”.

Ostavite komentar: