Da li ste znali: Kako se piše “s poštovanjem” ili “sa poštovanjem”

“S poštovanjem” ili “sa poštovanjem”? Ovo je još jedan primjer koji spada u česte pravopisne greške.

Prijedlog s se ne piše sa apostrofom jer je to osnovni (kraći) oblik a ne skraćenje od sa.

U ustaljenim izrazima trebalo bi koristiti kraću formu: s dopuštenjem, s oproštenjem, s ljubavlju, s pravom i sl, piše Magazin Novosti.

Piše se s poštovanjem.

Ostavite komentar: