Dnevna doza humora: Posljednja želja na električnoj stolici

Upravnik zatvora prilazi zatvoreniku osuđenom na električnu stolicu.
„Imate li posljednju želju?“, upita ga.
Zatvorenik: „Da, držite me, molim vas, za ruku.“

Ostavite komentar: