Dnevna doza humora: Perica i deminutiv

Učiteljica odlučila da provjeri znanje učenika.

Upita ona djecu:

– Deminutiv od hljeb?

Javlja se Perica:

– Kifla.

Ostavite komentar: