Dnevna doza humora: On još slavi…

Ka­že že­na mu­žu:

Po­gle­daj onu pi­jan­du­ru.

Muž odgovara: Ko je taj?

Žena odgovori: Prije de­set go­di­na me za­pro­sio i od­bi­la sam ga.

Muž prokomentarisa: Zna­či, on još sla­vi…

Ostavite komentar: