Dnevna doza humora: Koliko znaš o Platonu?

Pi­ta uči­te­lji­ca učenika: Ko­li­ko znaš o Pla­to­nu?
Učenik joj odgovori: Isto ko­li­ko i Pla­ton o me­ni!

Ostavite komentar: