Prvi put u istoriji: Svemirska letjelica “dotakla” Sunce

07.01.2022. | 09:20

Tokom pet sati u solarnoj atmosferi, Parker je mjerio fluktuacije u magnetnom polju Sunca i sakupljao uzorke čestica.

Nasini predstavnici su na jesenjem sastanku Američke geofizičke unije objavili nova postignuća Parker solarne sonde.

Naime, prvi put u istoriji jedna svemirska letjelica je “dotakla” Sunce.

Sonda Parker je letjela kroz gornju atmosferu Sunca i tamo prikupljala podatke o česticama i magnetnim poljima.

“Dodirivanje Sunca Parker solarnom sondom je istorijski trenutak za nauku i zaista izuzetan podvig. Ova prekretnica nam daje dublje razumijevanje evolucije Sunca i njegovog uticaja na čitav Sunčev sistem”, rekao je Tomas Zurbuhen, zamjenik glavnog izvršnog direktora Nase.

Za razliku od Zemlje, Sunce nema čvrstu površinu. Ali ima pregrijanu atmosferu napravljenu od solarnog materijala vezanog za zvijezdu gravitacijom i magnetnim silama. Astronomi su granicu solarne atmosfere nazvali Alfvenova kritična površina. To je mjesto gdje je solarni vjetar toliko ubrzan da napušta Sunce, a talasi koji se šire u plazmi više ne utiču na njega.

Istraživači do sada nisu znali tačno gdje se nalazi kritična površina, ali su prije početka misije pretpostavili da će sonda morati da se približi Suncu na oko 10 solarnih radijusa – oko sedam miliona kilometara. Međutim, solarna sonda Parker je ranije stigla u atmosferu Sunca.

“28. aprila 2021. godine, tokom svog osmog preleta, solarna sonda Parker naišla je na specifične magnetne uslove i uslove čestica na visini od 18,8 solarnih radijusa iznad površine Sunca, što je bio signal za naučnike da je prešla kritičnu površinu i prvi put konačno ušla u solarnu atmosferu”, navodi Nasa u saopštenju, prenosi NationalGeographic.

Tokom preleta, sonda je nekoliko puta ulazila i izlazila iz solarne atmosfere. Ovo dokazuje ono što su neki naučnici predviđali: Alfvenova kritična površina nema oblik glatke lopte. Umjesto toga, ima šiljke i udubljenja koja čine površinu “naboranom”.

Tokom pet sati u solarnoj atmosferi, Parker je mjerio fluktuacije u magnetnom polju Sunca i sakupljao uzorke čestica.

Parker je lansiran u svemir u avgustu 2018. Sonda, nazvana po američkom astronomu Judžinu Parkeru, razvijana je od 2008. godine. Tokom misije, koja će trajati sedam godina, sonda će se približiti Suncu 24 puta.

Trenutni događaj nije jedini zapis svemirske sonde. Tokom osmog preleta, Parker je takođe postavio rekordnu brzinu kada je riječ o vozilima stvorenim ljudskom rukom, koja iznosi 532.000 km/h ili 147 km/s.