Novi pravilnik: Srbija legalizovala “automobile bez vozača”

27.11.2023. | 19:03

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije donijelo je pravilnik o uslovima za obavljanje autonomne vožnje, kojim se bliže propisuju uslovi pod kojima se obavlja autonomna vožnja i procedura izdavanja dozvole za testiranje autonomnog vozila.

Testiranje autonomnog vozila može da obavlja pravno lice sa sjedištem u Srbiji, na osnovu dozvole, koju izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem se području odvija testiranje, piše eKapija.

Dozvola se može izdati za jedno ili više autonomnih vozila, vrste L7 sa fabrički zatvorenom karoserijom, M1 ili N1, zaključno sa nivoom 4 automatizacije vožnje, na period od najduže godinu dana.

U zavisnosti od specifičnosti svakog pojedinačnog zahtjeva može se dozvoliti cjelodnevno testiranje, testiranje u kraćem periodu ili se odrediti najduže trajanje svake pojedinačne vožnje, a takođe može se odrediti da se testiranje vrši samo tokom trajanja obdanice.

Između ostalog, pravilnikom je propisano da ukoliko se npr. testira vozilo nivoa 3 ili nižeg nivoa, vozač se mora nalaziti na mestu vozača, a ako se testira vozilo nivoa 4, vozač mora sve vreme da sedi u prvom redu sedišta iza vetrobrana, spreman da u svakom trenutku preuzme kontrolu nad vozilom i postavljen tako da je položaj njegovih ruku, nogu i tela takav da nikada ne gubi upravljivost vozilom.

Dužnost vozača je, kako se u pravilniku navodi, da nadzire odvijanje vožnje na putu i automatizovani sistem vožnje, pri čemu mora biti pripravan da preuzme kontrolu nad vozilom u svim slučajevima gde bi bezbjednost saobraćaja na putu bila ugrožena.

Oznake: Srbija