FZO RS: Informacija o izmjenama zakona o zdravstvenom osiguranju za nezaposlene

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je informaciju o tome na koji način građani koji su…

Šta je sve promijenjeno u zdravstvenom osiguranju?

U Republici Srpskoj od nedavno postoji 17 kategorija osiguranika, odnosno osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje…