“Stari kontinent” sve stariji: Dvadeset odsto stanovništva EU ima više od 65 godina

Dvadeset odsto stanovništva EU starije je od 65 godina, a predviđa se da će do 2070. u toj starosnoj grupi biti 30 odsto stanovništva.

U izvještaju “Starenje Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani sa politikom starenja poslije 2020”, koji je usvojio Evropski parlament, predviđa se da će udio građana starijih od 80 godina do 2070. dostići 13 odsto.

Vrednovanje starijih osoba i borba protiv njihove diskriminacije moguće je samo sa politikama koje se zasnivaju na međugeneracijskoj solidarnosti, navodi se u izvještaju.

Broj osoba kojima bi na području EU mogla biti potrebna dugotrajna socijalna zaštita mogao bi biti povećan sa 19,5 miliona iz 2016. na 23,6 miliona 2030. te na 30,5 miliona 2050. godine.

Članice EU trebalo bi podsticati da bolje iskoriste fondove, kao što su Evropski socijalni fond plus i Evropski fond za regionalni razvoj, kako bi infrastrukturu i javne prostore prilagodili potrebama starijih osoba.

Pandemija virusa korona dodatno je povećala vidljivost problema koji iziskuju posebnu pažnju te ukazala na potrebu da se u aktivnosti EU uključi posebna strategija za starije osobe, objavljeno je na službenoj internet stranici EU.

Takve mjere uključivale bi otvaranje centara za dnevnu socijalnu pomoć u blizini škola i vrtića kako bi se pomoglo izgradnji međugeneracijskih veza i spriječila usamljenost.

Ostavite komentar: