Prestigla Kinu: Indija je od danas zemlja sa najviše stanovnika na svijetu

14.04.2023. | 09:57

Indija bi, prema svim prognozama, danas trebalo da postane najmnogoljudnija zemlja na svijetu, što je Kina bila decenijama. Suočena sa velikom i rastućom populacijom od više od 1,4 milijarde, indijska služba za planiranje porodice pod pritiskom je da održi opadajuću stopu nataliteta.

Prognoza UN-a predviđa da će 14. aprila, odnosno danas, indijska populacija dostići 1.425.775.850 – broj koji Kinu svrgava sa njene dugogodišnje pozicije najmnogoljudnije zemlje na svijetu.

Tačna populacija Indije danas je nepoznata (ažuriranje desetogodišnjeg popisa iz 2021. godine je odgođeno na neodređeno vrijeme zbog pandemije), ali svi znakovi ukazuju na eksponencijalni rast. Dok nekadašnja strma stopa rasta stanovništva u Kini počinje da pada, u Indije dalje raste.

Procjenjuje se da je Indija od posljednjeg popisa prije 12 godina svom stanovništvu dodala 210 miliona – skoro čitav Brazil).  Od 2020. godine dobija skoro jedan milion stanovnika svakog mjeseca.

Ali tokom tih decenija kada je rast stanovništva u Indiji bio sve veći, stope fertiliteta su opadale. Godine 1964. Indijke su prosječno rađale šestero djece, a sada skoro dvoje, dijelom i zbog državne službe za planiranje porodice.

Primarni cilj bio je da se uspori rast stanovništva kao sredstvo podrške ekonomskom razvoju zemlje.

Međutim, predviđa se da će indijska populacija nastaviti da raste u narednim decenijama. Projekcija UN-a za “srednju varijantu” stavlja vrhunac rasta na 1,7 milijardi ljudi 2064. godine.

To najviše proizlazi iz činjenice da je skoro polovina indijske populacije mlađa od 25 godina i vjerovatno će imati djecu u narednim godinama.

Važno je spomenuti da trenutak kada Indija bude najmnogoljudnija država na svijetu desiće se stvarne i simboličke promjene za ovu zemlju.

Naime, Kina će ostati velika ekonomska sila, ona koja ugrožava status SAD kao supersile, ali više neće biti najveća nacija na svijetu. Prema sadašnjim trendovima, jaz u broju stanovnika nastaviće se povećavati, a uticaj Kine i Indije zavisiće o nizu drugih faktora, kao što su investicije i upravljanje. To znači da demografija nije ključna.