Pentagon najavio novu strategiju ratovanja – više nema linije fronta

Ratovati na nov način i zaboraviti sve što se ranije učilo —Ministarstvo odbrane SAD mijenja koncept ratovanja. Prema riječima zamjenika predsedavajućeg Združenog odbora načelnika generalštabova Džona Hajtena, glavni cilj je oduprijeti se Rusiji i Kini tokom 30-ih, 40-ih godina i kasnije. Program bi trebalo da bude pripremljen do kraja ove godine.

Pentagon je dobio zadatak izrade nove strategije početkom 2020. godine. Glavna stvar je sposobnost oružanih snaga da djeluju ne samo na kopnu, moru i vazduhu, već i u svim sredinama (All-Domain Operations), uključujući svemir i sajber prostor.

Konkretno, Amerikanci planiraju da uspostave brzu razmjenu informacija između svih vrsta i rodova vojske na bojnom polju. Izviđački vod iza neprijateljskih linija moći će da prima podatke u realnom vremenu na terenu sa satelita, nakon čega će otkrivati cilj, i nezavisno i bez posrednika prenositi koordinate podmornici sa krstarećim raketama, nosaču aviona ili avionima.

„Princip operacija u svi domenima će objediniti svemir, sajber prostor, prevoz robe, operacije u elektromagnetnom spektru i protivraketnu odbranu, u jednu cjelinu“, istakao je Džon Hajten. „Da bismo to postigli, razvijamo ideju zajedničke komande i kontrole nad svim domenima (Joint All-DomainCommand and Control — JADC2). Ovo je pokušaj stvaranja senzora, komunikacionih sistema i sredstava za obradu podataka uz pomoć kojih sateliti, podmornice, pješadijske jedinice, lovci, helikopteri i brodovi mogu brzo razmjenjivati informacije o situaciji na bojnom polju i koordinate ciljeva za njihovo efikasnije uništenje.“

Prema generalovim riječima, novi program će biti formiran na osnovu postojećeg koji predviđa zajedničke akcije vojske, avijacije i mornarice. Najteža stvar je integrisati operacije u svemiru i sajber prostoru, jer ova dva okruženja ranije nisu smatrana bojnim poljem.

Podsećamo da su ovog ljeta Kosmičke snage SAD objavile svoju prvu vojnu doktrinu, koja satelitskoj grupi u niskoj zemljinoj orbiti dodjeljuje najvažniju ulogu u oružanim sukobima budućnosti. Dokument predviđa maksimalno agresivno ponašanje u svemiru u cilju postizanja prednosti nad zemljama rivalima.

Nema više linija fronta

Prema riječima Džona Hajtena, sam koncept linije fronta uskoro će nestati. „Podjela rada“ između različitih vrsta oružanih snaga takođe će postati stvar prošlosti. Planiranje borbenih operacija će preći na drugi, viši nivo.

„Danas, kada se spremamo da ratujemo, mi smo u komunikaciji sa vatrenom podrškom, dodjeljujemo položaje trupama i govorimo: „U redu, kopnene snage će djelovati ovdje, avijacija tamo, a mornarica onamo“, objasnio je Hajten. „Sve obilježavamo na mapi. Sada će ove linije fronta nestati. Svaka grana oružanih snaga, bez podrške drugih, moći će da se odbrani i izvrši velike udare na neprijatelja“.

U praksi to znači da će se Oružane snage SAD oslanjati na oružje velikog dometa: bombardere stelt tehnologije, operativne taktičke rakete, avijacionu municiju dugog dometa. Amerikanci se i dalje klade na poraz neprijatelja, ne stupajući u bliski kontakt sa njim. Međutim, sada je planirano stvaranje linije oružja koja će ovaj princip dovesti do apsolutnog. Pentagon je već najavio uspješno testiranje hipersonične rakete vazdušnog baziranja, koja je premašila brzinu zvuka za 17 puta.

Masovni dronovi

Posebna pažnja je posvećena dronovima. Pentagon će ih koristiti u „mozaičkom ratu“, čime se od 2017. godine bavi agencija za napredna odbrambena istraživanja (DARPA). Suština masovne upotrijebe letjelica sa posadom i bespilotnih letjelica je usko povezana sa kopnenim i pomorskim snagama, satelitskom konstelacijom i sistemima visokopreciznog oružja. Vojni pilot u ovom lancu komanduje bespilotnim letjelicama koje izvršavaju glavni dio borbenih zadataka.

Šef kancelarije za strateške tehnologije DARPA Timoti Grejson, naveo je primjer djelovanja četiri bespilotne letjelice u borbenom sastavu sa lovcem kojim upravlja pilot. Jedan dron ometa neprijateljske radare, drugi nosi oružje, treći traži ciljeve, četvrti djeluje kao mamac za PVO. Broj bespilotnih letjelica, njihova konfiguracija, nosiva oprema i oružje mogu se mijenjati u zavisnosti od borbene misije — poput elemenata mozaika ili dječijih kockica „Lego“, prenosi “Sputnik”.

Koncept „mozaičkog rata“ zahtijeva puno jeftinih visokospecijalizovanih bespilotnih letjelica, koje će zbog svog broja preopteretiti bilo koji sistem PVO. Gubici takvih bespilotnih letjelica se lako nadoknađuju, a piloti vazdušnih snaga neće morati da rizikuju svoje živote, izlagajući sebe protivavionskim raketnim sistemima.

Bespilotne letjelice će odrediti položaj sistema PVO, i ili će ga sami uništiti, ili će predati koordinate osobi koja će zadati udar. Međutim, ostaje otvoreno pitanje: da li su takvi dronovi sposobni da efikasno rade tokom suočavanja sa modernim sistemima elektronskog ratovanja koji se nalaze u ruskoj vojsci.

 

 

Ostavite komentar: